Vannsugeren har fått fast plass ved siden av alteret i Jeløy kirke, hvor vann renner inn fra et råttent tak. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

- Har kanskje valgt feil

FORFALLER: Mens kontorene i Jeløy kirke er blitt rehabilitert, har kirketaket forfalt. Nå renner vannet inn og tida ut.

- Det som har vært brukt av penger til kirkebygg i Moss, er blitt prioritert til Jeløy kirke. Når forfallet likevel er så stort, tyder det kanskje på at pengene er blitt prioritert litt feil, sier mosseordfører Tage Pettersen (H).

Sist lørdag skrev Moss Dagblad at Jeløy kirke så seg nødt til å rive klokketårnet sitt, på grunn av fare for at det skulle rase sammen. Vann har trengt inn i den 40 år gamle betongen og gjort at den sakte, men sikkert smuldrer opp.

I tillegg til dette, sliter kirken med vannlekkasjer fra både topp og bunn; den mangler skikkelig drenering rundt bygget, i tillegg til at vann renner inn gjennom råtten spon i taket. Det er også vannlekkasjer i det tekniske rommet i kirken, noe som utgjør stor brannfare.

 

Full tillit

- Vi har lenge visst om at taket har vært i dårlig forfatning. Da kan man stille seg det retoriske spørsmålet om de pengene som har kommet, er blitt brukt på ting som ikke er like prekært som taket, sier Pettersen.

Foran årets budsjettframleggelse i desember, forholder ordføreren seg likevel «hundre prosent til forslagene fra fellesrådet og deres anbefalinger». Kirkelig fellesråd i Moss kommer da til å legge fram et program for opprustning av begge kirkene i Moss fram til 2025.

- Det de prioriterer i planen, kommer ikke vi kommunepolitikere til å legge oss opp i rekkefølgen av, sier Pettersen, som i går var i møte med kirkeverge i Moss, Bård Andreas Bårdsen.

Bårdsen kan fortelle at de kommer til å prioritere en større opprustning av Moss kirke, noe som vil føre til at kirken vil bli stengt i «flere måneder».

- Da kan vi ikke stenge Jeløy kirke for oppussing i tillegg, for da står vi plutselig uten en åpen kirke i Moss, sier ordfører Pettersen.

 

Øremerket

Kirkeverge Bårdsen understreker at han har en god dialog med ordføreren, men ser poenget med pengeprioriteringene.

- Saken den gangen var at vi fikk pålegg fra arbeidstilsynet om å gjøre utbedringer i kontorfløyen i kirken. Deretter fikk vi midler som var øremerket til dette. Men det går alltids an i ettertid å stille spørsmål ved om vi burde gjort noe annet. Men akkurat da var det kontorene som ble prioritert, sier han.

Bårdsen forteller at å fikse taket på Jeløy kirke antakelig vil koste mer enn man kan bruke på bare ett budsjettår. Det må altså planlegges for å bruke flere år på denne typen opprustning.

- Nå setter vi opp stillaser for å finne ut hvor på taket vannet kommer inn, samt for å ordne en midlertidig løsning på lekkasjene vi har nå. Da vil vi også få bedre oversikt over hvordan det ser ut der oppe, sier han, og legger til:

- Men det er klart at vi burde hatt en helhetlig plan for vedlikeholdsarbeidet av mossekirkene. Den burde vært på plass for lenge, lenge siden. Det vi gjør nå, er jo etterslep.

hanna.sommerstad@dagsavisen.no