Moss Høyre, her ved ordfører Tage Pettersen, håper på ja-stemning når politikerne i Moss skal komme med sine innspill til KVU-en om my Oslofjordkryssing. FOTO: KENNETH STENSRUD

- Har ikke råd til noe bedre

- Jeg skal ikke si at vi har et veldig godt tilbud. Men vi har ikke råd til noe bedre, sier mosseordføreren om helsestasjons- og barseltilbudet i kommunen.

På debattplass i dagens avis, skriver mosseordfører Tage Pettersen (H) at helsestasjons- og barseltilbudet i Moss kommune er langt bedre enn i sammenlignbare kommuner.

Ansatte og tillitsvalgte ved helsestasjonen i Moss mener imidlertid at det er liten vits i å sammenligne seg med andre kommuner som heller ikke har et godt nok tilbud. De får nemlig ikke nok penger til å gjennomføre sine arbeidsoppgaver i henhold til Helsedirektoratets faglige normer. Særlig barseltilbudet er utsatt, og barselgruppene ble lagt på is i september.

- Du sier tilbudet i Moss er godt nok. Hvorfor tror du da de ansatte sier at de ikke får gjort jobben sin, ordfører Tage Pettersen?

- Jeg er opptatt av å bruke de faktaene og de kunnskapene vi har om hva som er situasjonen. Vi er i den situasjonen at vi må prioritere. Jeg skal ikke si at vi har et veldig godt tilbud, men vi har bedre bemanning enn dem vi sammenligner oss med. Når vi prioriterer, må vi velge de områdene hvor vi ligger dårligere an.

- Men vi har også kunnskap om at det foreligger en faglig veileder fra Helsedirektoratet, som de ansatte i Moss kommune ikke kan etterleve?

- Ja, og vi har hatt tilsyn og vi har rettet opp i de avvikene vi har fått. Så vi leverer god nok kvalitet, og vi har ikke råd til noe bedre.

 

Jordmødre ikke viktigst

- Hvor mye er det verdt å sammenligne seg med andre kommuner, som heller ikke oppfyller den faglige normen?

- Vi har nesten dobbelt så god bemanning som landssnittet. Det er vanskelig å finne sammenligningsgrunnlag, og man finner sikkert kommuner med bedre bemanning, men de er i et mindretall.

- Hvor viktig syns du de faglige normene fra Helsedirektoratet er?

- Alle faglige normer og standarder er det viktig å forholde seg til. Og så skal vi levere en forsvarlig tjeneste. Det har rådmannens budsjettforslag lagt opp til, og det forholder vi oss til. Det er det vi har mulighet til i denne omgang. Vi har i tillegg ansatt i hvert fall én ny jordmor i et helt årsverk i vår periode.

- Neste år får Moss 2,4 millioner kroner av «din» regjering, med sterke føringer om å styrke helsestasjonene. Hvorfor legger dere ikke inn mer av dette i deres budsjett?

- Fordi vi mangler midler på en rekke områder. Vi prioriterer der det er mest prekært. Det er ikke på jordmortjenesten.

 

Mer kommuneansvar

Når det nye sykehuset åpner på Kalnes, blir det færre barselsenger enn det som er i Fredrikstad per i dag, og enda færre liggedøgn for nyfødte og mødrene deres. Ordfører Pettersen sier han vil be rådmannen om å vurdere denne situasjonen.

- Vi må se om det er riktig at de skal komme raskere hjem, og om tjenesten vår er god nok med det som utgangspunkt. Vi må gjøre noe dersom det viser seg at tjenesten vår ikke er forsvarlig, sier ordføreren.

- Er det i det hele tatt noen utsikter til styrking av helsestasjonen og barseltilbudet i Moss i 2015?

- Vi gjør ingen endringer på dette området i forhold til rådmannens budsjett. Det er lagt inn noe mer etter forhandlingene på Stortinget. Disse pengene rører vi ikke. De står som de står i tilleggsnotatet til rådmannen, svarer Pettersen.

Tidligere i høst gikk kommunalsjef Lasse Henriksen ut og sa at helsestasjonen skulle styrkes med fire stillinger. Men ingen av disse er nye og/eller permanente.

- Er dette er forsøk på pynte på virkeligheten?

- Generelt er dette detaljer som vi som politikere ikke har kunnskap om. Det viktige er at pengene brukes på det de skal brukes på. Tomme helsesøsterstillinger hjelper ingen - mens de som er der kan hjelpe mange, sier Pettersen.

 

Ap øker bevilgningene

I morgen vedtar Moss Arbeiderparti sitt alternative budsjett, og partiprogrammet er også nesten klart. Ordførerkandidat Hanne Tollerud forteller at de vil gå inn for å styrke helsetjenestene i Moss.

- Helsestasjonen har en veldig viktig rolle, særlig i det å fange opp problemer på et tidlig tidspunkt, før de blir større. De treffer mange mennesker og er særlig viktig på skolene. Vi så også hvor fort det gikk fra barselgruppetilbudet ble lagt på is, til mødre hadde organisert seg privat. Det sier noe om hvor stort og viktig behovet er, sier Tollerud.

Det går altså mot et Ap-budsjett med en konkret styrking av helsestasjonen i form av økte bevilgninger.