Paul-Erik Krogsvold var en ekte Mossekråke, og var en markant politisk skikkelse i Moss siden han ble medlem av AUF så tidlig som i 1962. Han døde tirsdag 17. mai 2016.

– Han blir savnet

– Paul-Erik Krogsvold var en bauta for både Moss Arbeiderparti og for Moss by. Han blir sterkt savnet, sier leder i Moss Ap, Shakeel Rehman. Fred W. Iversen var både partikollega og god personlig venn av Krogsvold.

 

– Paul-Erik var en inkluderende politiker som tok godt vare på oss yngre som sluttet seg til partiet. Det sier Moss Ap-leder Shakeel Rehman, som også trekker fram den sterke støtten Krogsvold markerte i tida etter 22. juli 2011, da terroren rammet både regjeringskvartalet og AUF spesielt på Utøya.

– Stolt av barnebarnet

– Jeg besøkte Paul-Erik på Peer Gynt helsehus 16. mai, og fikk tatt farvel med ham da. På 17. mai fikk han høre et opptak av sitt barnebarn, Sigurd Krogsvold, som holdt en av talene i Nesparken. Da var han stolt. Han døde senere på kvelden, sier Iversen.

Han forteller at det er vanskelig å trekke fram én spesiell sak som Paul-Erik Krogsvold var spesielt opptatt av.

– Han var generelt opptatt av politikk, og lokalpolitikk i særdeleshet. Han jobbet hardt for skoleprosjekter og var med på å sikre Alby som landskapsvernområde. Det var i Paul-Eriks tid at Peer Gynt-hjemmet ble bygd, og sirkelen ble på en måte sluttet da han var innlagt på lindrende enhet på helsehuset den siste tida av livet. Han kunne ikke få fullrost de ansatte nok, og han uttrykte håp om at denne viktige avdelingen blir hegnet om i framtida. Paul-Erik var en helstøpt politiker, som hadde spesielt gode evner til å få fram løsninger på tvers av politiske skillelinjer, sier Iversen.

Dreven ringrev

Gretha Kant (H) er skjønt enig med Iversen.

– Jeg overtok ordførerklubba etter Krogsvold i 1997, og selv om vi hadde våre politiske uoverensstemmelser, så samarbeidet vi også i store og vanskelige saker. Vedtaket om en jernbanetrasé med tunnel gjennom Moss ble vedtatt på hans 50-års dag 30. mai 1994. Da var han ordfører. Jeg overtok denne saken, og fikk god støtte og hjelp av Krogsvold til å lose jernbanespørsmålet politisk gjennom ulike politiske organer. Han var en dreven ringrev, og hadde et svært godt kontaktnett inn mot regjeringskontorene. Og jeg fikk også nyte godt av hans politiske nettverk. Han var Arbeiderpartimann med hud og hår, men han jobbet først og fremst for gode politiske løsninger som gagnet Moss by, sier Gretha Kant.

Ordfører Tage Pettersen besøkte Paul-Erik Krogsvold i slutten av april. I et minneord skriver han: «Vi hadde en lang og god prat om politikk, om livet og om at han ikke hadde så veldig lenge igjen. Selv tappet for krefter var han den samme gode. Med glimt i øyet mimret han om tidligere tider, var innom nåtidens politiske utfordringer og snakket om forvaltningen av hans store arkiv samlet gjennom et langt politisk liv. Paul-Erik etterlater seg kone, barn og barnebarn. Våre varmeste tanker går til Paul-Eriks kone, Turid, og resten av familien. Vi lyser fred over Paul-Eriks minne».