Gledelig nyhet om gang- og sykkelvei mellom Vang skole og Dilling stasjon

– Nå blir det omsider en gang- og sykkelvei fra Vang skole til Dilling stasjon. Det er svært gledelig, sier Ryggeordfører Hans Jørn Rønningen.

Det var i det siste kommunestyremøtet i Rygge 14. november at leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe (KrF), gledet forsamlingen med budskapet om at den etterlengtede sykkelveien omsider er med i handlingsprogrammet for fylket.

Viktig sykkelvei

Ordfører Rønningen forteller at innbyggerne i området Vang-Dilling har aksjonert mange ganger for å få en sykkelvei. Men at kommunen ikke har hatt mulighet til å prioritere dette hvis ikke fylkeskommunen kommer på banen med finansiering. Den aktuelle strekningen er på 1,8 kilometer.
– Dette er et område med stor biltrafikk, dårlig belysning og mange myke trafikanter, blant annet skoleelever. Det har vært mange nestenulykker på denne veistrekningen. Rygges politikere har ved flere anledninger bedt Statens vegvesen om å prioritere en sykkelvei ved Dilling. Men i stedet anla vegvesenet en sykkelvei på strekningen Carlbergundergangen til Dyre. En sykkelvei som ikke er mye brukt. Det er 4–5 år siden den sykkelveien ble bygd, sier Rønningen.

20 + 20 millioner

Det var varaordfører Finn E. Blakstad som hadde invitert Olav Moe til Rygges aller siste kommunestyremøte, og Moe kunne da slippe den gode nyheten om at sykkelveien mellom Vang og Dilling nå ligger vedtatt i fylkeskommunens handlingsprogram.
Olav Moe fortalte at det er lagt opp til en finansiering med 20 millioner kroner i 2020, og ytterligere 20 millioner i 2021.
Han understreket at Østfolds planprogram nå blir overført til det nye fylket Viken. Dette uroet flere av Ryggerepresentantene, og de lurte på om Viken ville opprettholde den prioriteringen som Østfold fylkeskommune har gått inn for.
– Jeg skal like å se den Vikenpolitiker som tør å gå imot en slik gjennomarbeidet plan. Vi forventer at Viken implementerer våre planer og budsjettforslag inn i Vikens budsjett,   sa Olav Moe.

Byggestart i 2020?

Olav Skinnes er nyutnevnt fylkesråd for distrikts- og fylkesveier i Viken fylkeskommune. Han sier til Dagsavisen Moss Dagblad at prosjekter fra Østfold, Akershus og Buskerud som er lagt inn i fylkesbudsjettene, som hovedregel vil bli videreført. Han har ikke sett alle detaljene i de enkelte fylkes budsjetter, men regner med at det ikke blir noen reversering av Ryggeprosjektet så lenge det er lagt inn i Østfolds budsjettforslag. Hovedprosjektleder for Viken, Harald Horne, presenterer budsjettforslaget 21. november og det skal behandles politisk 12. desember.
Kommunalsjef Gorm Gullberg i Rygge kommune sier at Statens vegvesen allerede har fått en million kroner for å regulere Dilling-Vang-området. Han regner med å starte detaljreguleringen i første tertial i 2020, og håper på byggestart på ettersommeren neste år.