Gasser på for riksvei 19 i Moss

I januar 2020 skal Statens vegvesen (SVV) legge fram et planprogram for en ny riksvei 19 gjennom Moss. Det nye kommunestyret i Moss skal ferdigbehandle planprogrammet før sommerferien 2020.

Det fortalte statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp (H), da han nylig besøkte Moss.

Innbyggerinvolvering

– Riksvei er svært viktig for Moss, men denne riksveistrekningen er også viktig i en regional og nasjonal sammenheng. Det er derfor den er kommet inn i Nasjonal Transportplan. Nå er stafettpinnen hos vegvesenet, som har drøyt fire måneder på seg til å levere en skisse til planprogram. Deretter overlates stafettpinnen til det nye kommunestyret i Moss, som får et snaut halvt år på seg til å komme med innspill og vedtak, sier statssekretæren.

– Det er i denne fasen at det blir ytterst viktig med innbyggerinvolvering, sier ordførerkandidat Harald Fløgstad (H).

Både Harald Fløgstad og stortingsrepresentant Tage Pettersen håper at byens befolkning, næringsliv og foreninger vil sette seg godt inn i planskissen, slik at politikerne får et best mulig grunnlag til å fatte sin beslutning om trasévalg for RV19 på.

Forsommeren 2020

– Målet er å gjøre et kommunestyrevedtak om riksvei 19 før sommeren 2020. Når et slikt vedtak er gjort, er det få muligheter til å få gjort endringer i etterkant. Derfor blir det så viktig at alle som har innspill, innvendinger og eventuelle endringsforslag kommer på banen så snart som mulig etter at planskissen er presentert, sier Harald Fløgstad. SVV har hittil lagt planer om byggestart i 2028. Nå håper Tage Pettersen at departementet godtar at prosessen kortes ned med to år, ved at de går direkte fra planprogram til reguleringsplan.
– Departementet vil se om en slik prosessendring er mulig. I så fall kan vi kutte ned byggestart til 2026, sier han. Statssekretær Werp oppfordrer mossepolitikerne å forankre RV19-prosjektet i Viken fylkesting så snart planprogrammet er klart. Det vil bli kamp om samferdselspengene også intent i Viken.

26.000 biler i døgnet

Verken Tage Pettersen eller Harald Fløgstad vil ut med hvilken RV19-trasé de vil satse på.
- Det blir fortsatt foretatt boringer flere steder i Moss for å få mer informasjon om grunnforholdene. Teknisk sett er det fullt mulig å bygge der det er dårlige grunnforhold, men prislappen kan også bli for høy.
I Moss er det beregnet at det kjører 26.000 biler i døgnet over Rådhusbrua. Omkring 6.000 av disse kommer fra fergetrafikken. Det er naturlig at Jeløytrafikantene skal få nytte av det nye tunneltilbudet som kommer med en ny riksvei 19. De to mest vurderte alternativene er at tunnelinnslaget kommer enten ved Blinken ved dagens nordre jernbaneovergang, eller ved Kleberget. Statens vegvesen skal også vurdere en eventuell flytting av fergeleiet. Disse vurderingene vil vi få svar på når det nye planprogrammet fra Statens vegvesen foreligger i januar. Da begynner også den reelle debatten om hvilken alternativ som bør velges, sier Tage Pettersen.