Frisklivssentralen i Rygge håper de kan tilby ukentlige treningsturer, som her ved Ekholt skole, i årene framover også. FOTO: KENNETH STENSRUD

Går mot mørkere tider

FOLKEHELSA: Frisklivssentralen i Rygge skal sørge for at kommunens innbyggere opprettholder en god helse. 
Men hvem skal opprettholde tilbudet? Kommunen vet foreløpig ikke om de vil eller kan avse penger.

Per i dag mottar Frisklivssentralen midler fra fylkeskommunen. Pengene utløper juni 2015. Etter det er håpet til de ansatte at Rygge kommune vil bidra med å holde tilbudet i live.

- Vi er midt i en prosess vedrørende kommunebudsjettet nå. Når det gjelder Frisklivssentralen er foreløpig ingenting sikkert, forteller rådmann Ivar Nævra.

 

Lønner seg med god helse

Koordinator Thea Davidsen og fysioterapeut Ellen Koch, som leder treningsturene i Rygge hver fredag, innrømmer at de er bekymret for framtida til Frisklivssentralen i Rygge.

- I disse sparetider er vi jo det. Men slik vi ser det er dette et rimelig tilbud. På sikt er dette noe som helt klart vil lønne seg. Hvis man tenker på hvor mye en som røyker koster samfunnet, er det ikke mange som skal slutte før dette blir lønnsomt, sier Koch.

De påpeker samtidig at Frisklivssentralen er et viktig tilbud for Rygge.

- Hvis man sammenligner oss selv med andre kommuner i Norge, ligger Rygge ganske høyt oppe på listen over de stedene med utfordringer innen folkehelsa, sier Koch.

 

Samarbeider gjerne

Moss hadde inntil i fjor en egen frisklivssentral. Den varte i underkant av ett år. Så fant kommunen ut at de ikke hadde råd til å bruke penger på helsetjenesten.

- Det er veldig synd, mener Davidsen.

- Vi har fått flere henvendelser fra folk i Moss etter at det skjedde. Dessverre har de ikke mulighet til å komme til oss. Men hvis Moss kommune har lyst til å bli med på dette, hadde det bare vært fint. I dag samarbeider vi med Våler også. Det er helt klart plass til flere her, sier Davidsen og Koch.

 

Fornøyd med tilbudet

Det er helt frivillig for personer å benytte seg av Frisklivssentralen i Rygge. Det skjer som oftest ved eget initiativ, eller etter henvisning fra fastlege. Det koster heller ingenting å delta i treningsgruppa.

Kursene «bra mat for bedre helse» og «røykfri sammen» koster 300 kroner hver. Dette for å dekke noen av utgiftene knyttet til kursene.

- Det er veldig hyggelig og sosialt også, mener treningsgjengen vi møter ved Ekholt skole i øsende regnvær og drøye ti plussgrader. Det skal en del til å motivere folk til å ta turen ut og trene ute i slikt vær, og kanskje spesielt også når en journalist kommer på besøk. Men Liv Christiansen fra Rygge lar seg ikke avskrekke. Dette er hennes første trening med gruppa, og hun er svært glad for muligheten.

- Jeg synes det er et viktig tilbud. Jeg kan forstå at det vil være vanskelig for kommunen å støtte i disse trange økonomiske tidene, men synd er det, sier hun.

 

Bør blir brukt mer enn i dag

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien sier hun ikke kjenner så godt til tilbudet. Det tror hun også er tilfellet for mange andre.

- Jeg tror Frisklivssentralen er lite kjent blant folk flest. Noe av utfordringen ligger nok nettopp der. De er nok avhengige av å markedsføre tilbudet litt bedre.

- Hvis dette blir et tilbud som er viktig for veldig mange, er det vanskelig for kommunen å ikke gjøre noe med det, legger hun til. Hun mener tilbudet bør evalueres før kommunen kan ta stilling til om det skal bevilges penger til det eller ei. Hun tør ikke spå hva utfallet blir, men innrømmer at Rygge ikke akkurat flommer over av penger for tida.

- Vi får se om fylkeskommunen vil beholde det. Det er kanskje lettere å få penger der enn i kommunen, slik den økonomiske situasjonen er nå, avslutter ordføreren.

kenneth.stensrud@dagavisen.no