Inger-Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa og fylkesvaraordfører. FOTO: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

Gammel gym er ut

Inger-Christin Torp (52) er styreleder i Østfoldhelsa og fylkesvaraordfører (Ap). Fylkeskommunen vant pris under den nasjonale folkehelsekonferansen for satsingen på gym-faget i videregående skole.

Dere vant pris under den nasjonale folkehelsekonferansen for deres prosjekt med bevegelsesglede i kroppsøvingsfaget. Hva er det?

- Det handler rett og slett om at elevene på videregående kan velge hva slags gym de vil ha. Enten den tradisjonelle gymmen, som vi kaller idrettsglede, hvor man springer fort, hopper høyt og konkurrerer, eller er med på bevegelsesglede, som innebærer at man gjør ting sammen. Som å gå turer, spille ballspill eller bare være i bevegelse. Det er faktisk så mange som 80 prosent av elevene som velger det siste, og vi ser at de elevene er mer aktive på fritiden.

Hvorfor har dere satset på en endring i kroppsøvingsfaget?

- Vi så at det var det faget elevene først droppet ut av. Så spurte vi oss hvorfor i all verden det var sånn, og mye av grunnen er konkurranseelementet. Vi ville at elevene som ikke likte konkurranse også skulle være i bevegelse, og det fungerte virkelig bra med bevegelsesglede.

Hva er spesielt med prosjektet?

- Det er valgfriheten. Elevene blir ikke presset inn i den tradisjonelle «gym-kverna» med konkurranse.

Resultatene viser at flere nå synes gym er gøy, færre får strykkarakter og det er mindre fravær. Hvorfor synes så mange at gym ikke er morsomt?

- De føler at de ikke når opp. De klarer ikke springe 60-meteren så fort eller hoppe så høyt. De blir kanskje alltid valgt sist på volleyball- eller fotballaget. Det blir ikke gøy når det handler så mye om mestring.

Hvordan skal dere jobbe videre med å få elevene engasjert i gym?

- Nå må vi få flere skoler til å legge inn denne timedelingen, slik at flere elever kan få velge sin type gym. Vi må gjøre elevene bevisste på at gym og fysisk aktivitet er viktig, men at det ikke behøver å handle om konkurranse. Spesielt på yrkesfag ser vi jo at fysisk styrke er viktig, og her spiller gym en stor rolle. Videre håper vi også at flere ungdomsskoler vil begynne med todelt gym.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

- Jeg liker å lese biografier, og er svært glad i bøkene om Einar Gerhardsen og Martin Tranmæl.

Hva gjør deg lykkelig?

- En tur i skogen med hunden min.

Hvem var din barndomshelt?

- Det må være Einar Gerhardsen. Jeg var aktiv i Framfylkingen, og da ble jeg også samfunnsengasjert.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- Det må være at jeg til tider har høye krav til at alt skal gjøres etter boka. Det blir fort litt for perfeksjonistisk.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Da spiser jeg et godt måltid med gode venner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

- Rettferdighet og frihet. Jeg har gått i mange 1. mai-tog. Under AUF-tida demonstrerte jeg mot atomvåpen.

Er det noe du angrer på?

- Nei, egentlig ikke.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

- Jeg ville helst ikke stått fast i utgangspunktet, men om jeg først var der ville jeg stått med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Vi kunne diskutert mye, og spesielt frafall i skolen. Jeg hadde brukt tida godt.