Galleri-eier Arne Trondsen vurderer å avvikle driften av Galleri Varden. Trondsen har drevet galleriet siden 1984, men nærmer seg nå pensjonsalder. FOTO: PAUL NORBERG

Galleri Varden kan bli avviklet i 2015

Utstillingen med den internasjonalt kjente Pushwagner kan bli en av de siste ved Galleri Varden.

Gallerieier Arne Trondsen vurderer nå å avvikle gallerivirksomheten. Han er i dialog med Moss kommune om salg av bygningen, som kommunen har forkjøpsrett på. Foreløpig er det stor avstand mellom Trondsens prisforlangende og kommunens tilbud, men Trondsen mener at de etter hvert vil komme til enighet.Victor Sparre

- Jeg har drevet galleriet siden 1984, og helrenoverte bygningen i 2003. Vi har drevet godt vedlikehold siden den gang, og bygningen er i god stand. Dette er i tillegg Jeløys fineste utsiktspunkt. Det har vært en glede å drive Galleri Varden, sier Trondsen.

Han mener at de ulike galleriene i Moss utfyller hverandre godt. Selv har han prioritert profesjonelle kunstnere. Men han har stor respekt for andre gallerier i distriktet som også prioriterer lokale kunstnere; slik som for eksempel Kallum Søndre og Hadeland i Rygge.

Trondsen har god, personlig kontakt med en rekke kunstnere, og det har vært nøkkelen til den langvarige driften av galleriet. Trondsen har hatt tre faste utstillinger med Victor Sparre.

- Jeg ble tidlig interessert i Victor Sparre, blant annet på grunn av hans utsmykning av Jeløy kirke. Jeg tok kontakt med ham, og vi fikk et godt forhold. Han likte Varden; både utsikten og bygningen, og vi innledet et godt samarbeid. Det har ført til permanente utstillinger av denne kunstneren.

Pushwagner

I disse dager er det eksentriske Hariton Pushwagner som fyller veggene i første etasje. Han har aldri besøkt galleriet, men kjenner til Varden, og har prioritert å vise en del av sine nye bilder her.

- Da Pushwagner hadde utstilling i Oslo for kort tid siden, solgte han bilder for 13 millioner. Det er norsk rekord. Jeg har vært så heldig å få 15-20 av de nye bildene hans til vårt galleri, og det er faktisk andre gang den anerkjente kunstneren stiller ut hos oss. I tillegg prydes veggene våre av Frans og Nico Widerberg, Kjell Nupen, Unni Askeland, Gro Muktar Holter, Jøran Flo og flere andre anerkjente kunstnere.

 

Mulig kjøp

Men i løpet av et halvt års tid kan gallerivirksomheten på Varden bli historie. I budsjettdokumentene til Moss formannskap heter det at «Eier av Galleri Varden har antydet at de ønsker å legge ned aktiviteten. MKEiendom har da forkjøpsrett til eiendommen basert på egen avtale. Saken er ikke avgjort, men er varslet».

- Jeg var ikke klar over at dette var satt på den politiske agendaen, men det stemmer at jeg vurderer å avvikle driften. Siden jeg har nådd pensjonsalderen, kan det være på sin plass å trappe ned. Jeg har riktignok ikke tatt en endelig avgjørelse ennå. Det er min sønn som nå står for det meste av driften, og det kan tenkes at et familieråd kommer til en annen konklusjon. Men dialogen med MKEiendom fortsetter, for det er kommunen som i tilfelle er aktuell som kjøper av bygget.

- Hvorfor er det kun Moss kommune som er eneste kjøper?

- Da vi kjøpte bygget i 1999 fra Moss kommune, garderte kommunen seg med en klausul om forkjøpsrett, sier Trondsen.

Kulturbygg

I tillegg har kommunen lagt inn en klausul som følger med eiendommen. Her står det: «Moss kommune betinger seg som selger av eiendommen, at eiendommen Stubben 6E for all framtid skal brukes som et kulturbygg med allmennyttig formål.»

- Det er ikke sikkert at det blir så enkelt å oppfylle, for det er utvilsomt en del begrensninger her. Blant annet er det få parkeringsplasser, og det er ikke alltid så lett for publikum å finne fram til dette området. Hvis Moss kommune ønsker å bruke bygget til noe annet, må de i tilfelle gjøre en omregulering, mener Trondsen.

 

Nye planer

Selv om Trondsen vurderer avvikling, har han utstillingsplaner for våren 2015.

- Jeg har gjort avtale med familien til Victor Sparre om en maleriutstilling som aldri har vært vist fram før. I tillegg planlegger jeg en utstilling med den kjente kunstneren Bjørn Smith-Hald, som bodde i Moss fra 1950 til sin død i 1964. Han ble født i Paris, men bodde også en periode i Riga. Smith-Hald er mest kjent for sine barneportrett. Han er internasjonalt anerkjent, og har høy status også i det øvrige Norge. Men har kanskje ikke oppnådd samme status i Moss. En utstilling av hans bilder på Galleri Varden kan muligens endre på det.

- Hva skjer med disse utstillingene hvis du selger Varden?

- Det spørs når salget blir gjennomført. Det vil sannsynligvis ta litt tid før alt klart, hvis vi blir enige om prisen. Det er ikke sikkert at kommunen er klar til å noen til å drifte Varden med kulturformål umiddelbart etter et salg. I så tilfelle er det en mulighet for at jeg kan leie lokalene av kommunen i en periode. Jeg er veldig innstilt på å få gjennomført de to utstillingene, sier Arne Trondsen.