Frps Anne Bramo, varaordfører i Moss, vil prioritere Parkteatret og kulturskolen, men ønsker ikke å gjøre Moss til friby for kunstnere. - Det har vi verken råd eller kapasitet til, sier hun. FOTO: KENNETH STENSRUD

Frp vil begrense kulturen

MOSS SOM FRIBY: 
Frp stemte som eneste parti nei til å gjøre Moss til en friby for kunstnere. - Det har vi ikke råd til, sier varaordfører Anne Bramo (Frp).

- Fremskrittspartiet har klar prioritet på Parkteatret og kulturskolen. Noe særlig mer enn det er det verken kapasitet eller penger til, sier Bramo.

Denne uka skrev Moss Dagblad om at dersom rådmannen og administrasjonen gir sin velsignelse, kan Moss bli en såkalt «friby» for kunstnere som blir forfulgt eller av andre årsaker ikke er frie til å utøve kunst i sitt hjemland. Det kunne leder i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget (SOK) i Moss kommune, Sindre Westerlund Mork (V) bekrefte. Vedtaket om å sjekke mulighetene for å gjøre Moss til friby for kunstnere, skjer på bakgrunn av høringsuttalelser til kulturplanen for Moss i årene 2015-2026, som ble vedtatt både i SOK og i bystyret.

 

Har andre prioriteringer

Frp var eneste parti som stemte nei til forslaget. De har fremmet sterke meninger om at kulturplanen er mer ambisiøs enn kommunen har mulighet til.

- Hvorfor sa dere nei til fribyforslaget, Anne Bramo?

- Vår generelle holdning til kulturplanen er at vi ønsker å begrense antall aktiviteter kommunen skal holde på med, til hovedsakelig Parkteatret og kulturskolen. Det kommer barn og unge til gode. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å legge opp til flere forventninger om hva Moss skal være, for vi tror ikke det er kapasitet til noe mer.

Bramo påpeker imidlertid at hun syns mange av forslagene i kulturplanen isolert sett er gode, og at tiltakene er positive.

- Men det blir ikke enklere framover, med alle oppgavene kommunen har, sier hun.

Varaordføreren forteller at hun respekterer vedtaket som ble fattet.

- Men vi er ikke pådriver i denne saken, understreker hun.

 

Vil samarbeide

Det er altså administrasjonen, med rådmann Bente Hedum i spissen, som nå skal se på de økonomiske konsekvensene av å gjøre Moss til en friby.

- Administrasjonens rolle blir primært å innhente informasjon og utrede mulighetene for å etablere Moss som en friby for forfulgte musikere, forteller Hedum.

Administrasjonen vil søke samarbeid med SafeMUSE som allerede har tilbudt sin hjelp til kommunen. SafeMUSE-initiativet er inspirert av ICORNs fribynettverk for forfulgte forfattere og skribenter. Administrasjonen har ikke startet denne utredningen ennå, og det foreligger foreløpig ingen oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser dette kan ha for Moss kommune.

- Det vil vi komme tilbake til ved en utredning om ordningen, sier Hedum.

hanna.sommerstad@mossdagblad.no