Hanne Tollerud, nominasjonskomiteen i Moss Aps ordførerkandidat. FOTO: HANNA SOMMERSTAD

Frir til de unge for å vinne valget

FERSK: Det er ikke mer enn sju år siden Hanne Tollerud meldte seg inn i Ap. Nå er hun klar for ordførervervet.

Torsdag kveld innstilte nemlig en enstemmig valgkomité nettopp Tollerud som partiets ordførerkandidat.

Hvorfor vil du bli ordfører?

- Gjennom politikken og jobben min har jeg fått se samfunnet, byutviklingen og oppvekstvilkårene i Moss fra ulike perspektiver. Det har virkelig bidratt til mitt engasjement. Jeg har så veldig trua på Aps politikk, og ønsker virkelig at den skal være grunnlaget for retningen Moss skal ta.

Hvordan skal Ap vinne valget?

- Vi må ut og snakke om vår politikk. Vi må formidle til folk at dette handler om et veivalg. Og så må vi få partiprogrammet skikkelig under huden på alle medlemmene, slik at alle kan bidra.

Hvilken sak står ditt hjerte nærmest?

- Barn og unges oppvekstvilkår, fra de blir født til de er voksne og klare for å stå på egne bein. Jeg ser så mye bra i ungdommene! Og så er jeg veldig opptatt av å utjevne de forskjellene jeg ser i de ulike bydelene i Moss.

Hva er det første du vil gjøre dersom du blir ordfører?

- Jeg vil komme meg ut og besøke virksomhetene og de som jobber i kommunen. Der vil jeg være veldig «hands on», for jeg tror det er viktig å få en følelse med hvordan «ståa» er ute i kommunen. Og så vil jeg gjeninnføre trepartssamarbeidet!

Hva er din største politiske svakhet?

- At jeg til tider nedvurderer meg selv og hva jeg kan. Og i debatter om saker som engasjerer meg veldig, kan jeg bli sint.

Hva er du mest irritert over at du ikke har fått til i denne perioden, i opposisjon?

- Saken om bosetning av flyktninger syns jeg er veldig lei. Vi bør bosette så mange som Imdi har bedt oss om.

Hvilke velgere blir det vanskeligst for deg å tiltrekke deg?

- De yngre velgerne tror jeg kanskje har inntrykk av at Ap er et litt traust parti, så der blir AUF en viktig part i valgkampen. Miljøvernsaker og det å kommunisere med de unge blir utfordringer vi må ta.

Hvem blir din sterkeste motstander til ordførervervet?

- Jeg har veldig respekt for alle kandidatene, men Høyre er det største partiet av våre motstandere, så Tage Pettersen blir nok den sterkeste.

Hvorfor bør folk stemme på ham?

- Han har gjort en kjempejobb med å representere byen utad. Han har en enorm arbeidskapasitet og er til stede på veldig mye av det som skjer i byen.

Bør Moss ha ferjeleie?

- Nei, men jeg tror det er urealistisk å bli kvitt det i nær framtid.

Hvor bør det da ligge?

- Jeg tror det kommer til å flyttes litt sørover. Det viktige er at vi får en løsning som kan sluse trafikken utenom bykjernen.

Hva bør skje med havna?

- Det vil Ap svare på i neste bystyremøte.

Hva er det viktigste du, helt konkret, vil gjøre for å løse trafikksituasjonen i Moss?

- Jeg håper vi har en forutsigbar og god løsning på bordet før valget i 2015.

Bør kommunen bruke mer eller mindre penger på kultur, skole, helse og eldreomsorg?

- Jeg syns vi bruker passe mye på kultur. For øvrig bør vi bruke mer på alt, men innenfor helse kan vi kanskje bruke pengene litt annerledes.

Hva vil du gjøre med eiendomsskatten?

- Vi regner på ulike muligheter nå, men den bør i hvert fall settes opp til der den 
var.

Hva bør gjøres for å skape mer liv i sentrum?

- Alle med interesser må jobbe sammen. Mossefolk er ikke treige, og det er ikke så mye som skal til for å gjøre det litt penere.

Hvor bør sentrum ligge om 50 år?

- Jeg tror det vil strekke seg fra Verket, inkludert gågata, ned mot kanalen og bortover mot stasjonen.

Hva bør skje med Peterson?

- Det bør bli en kombinasjon av boliger, næring, industri og kulturliv. Det er genialt at de allerede har åpnet det for folk. Jeg får nesten følelsen av å være i utlandet når jeg er der!

Hvem blir med i den nye storkommunen?

- Moss og Rygge, og forhåpentligvis Våler og Råde.

Hva blir den største utfordringen til denne kommunen?

- Å skape en skikkelig fellesskapsfølelse.

hanna.sommerstad@dagsavisen.no

Listetoppen

Etter hvert som valgkomiteene til de ulike partiene innstiller på sine kandidater, vil Dags­avisen Moss Dagblad gjøre «listetopp»-intervjuer. De vil i stor grad få samme spørsmål, slik at det blir lettere å sammenligne og danne seg et klarere bilde av hvem man vil stemme på ved valget.

I tillegg til Hanne Tollerud, har Aps valgkomité innstilt nåværende leder Shakeel Rehman som varaordførerkandidat, Aud Helen Wernberg Øyen som nummer tre og Tomas Colin Archer, gruppeleder i bystyret, som nummer fire. Alle fire foreslås kumulert.