Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H). FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

Framgang for veisystemet

Konseptutredningen for Mossepakka ble i går godkjent av statsråden.

Mossepakka, som spesielt tar for seg en bedre trafikkflyt med riksvei 19 i tunnel ut av Moss, passerte i går Samferdselsdepartementet. Det betyr at planene for å få løst trafikkorken i Moss sentrum er et skritt nærmere.

 

- Gledelig framgang

I en pressemelding sier fylkesordfører Ole Haabeth at han er optimistisk, men litt avventende.

- Moss er et knutepunkt rent trafikalt, og det er gledelig at vi nå ser en framgang i prosessen. Det haster å få gjort noe med riksvei 19. Framgang når det gjelder jernbanen er avgjørende for framdriften av dobbeltspor gjennom Østfold og videre over grensen, sier Haabeth i pressemeldingen.

Godkjenningen fra statsråden betyr at man nå kan gå videre med planene om et nytt hovedveisystem i Moss og Rygge.

 

Venter bare på brev

Den såkalte KVU-en ble akseptert etter et møte med Moss kommune i går morges. Til NRK Østfold sier ordfører Tage Pettersen at han nå venter på et bekreftende brev fra departementet, som vil gi Vegdirektoratet og kommunen beskjed om at planleggingen kan starte. Det skal være rett rundt hjørnet.

- Det viktigste er å få fart på planlegginen av hovedveiforbindelsen fra kaia mot Tykkemyr, slik at vi også kan bygge en veitunnel og jernbanetunnel i samme omgang. Da slipper vi å grave opp Moss to ganger, sier Tage Pettersen til NRK Østfold.