Lekkasjen skjedde inne på Moss Næringspark, hvor Leif Grimsrud AS er hovedentreprenør. De har nå ansvaret for oppryddingen.

Forurenset grunnen med 3000 liter diesel

Grunnvannet på Moss Næringspark overvåkes nå kontinuerlig, for å hindre at dieselsøl renner ut i nærliggende områder – deriblant drikkevannskilden Vansjø.

Utslippet skjedde i februar og stammer fra en lekkasje i en påfyllingstank. Tanken rommer tre kubikkmeter, altså 3.000 liter, og var nylig fylt opp med diesel før lekkasjen oppsto.

Hendelsen er å regne som en akutt forurensning, da den har skjedd plutselig og er av en betydelig størrelse.

I henhold til forurensningsloven er det den ansvarlige for forurensningen, i dette tilfellet entreprenør Leif Grimsrud AS, som har ansvaret for å iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.

– Har kontroll på utslippet

Daglig leder Magnar Kristiansen forteller at de raskt fikk kontroll på utslippet og at de nå sørger for at vannet blir filtrert før det renner ut av byggeplassen. Vansjø er ett av stedene hvor vann fra byggetomta kan ende opp.

– Vi har kontroll på all dieselen inne på området og når det eventuelt renner ut, renser vi det. Området er bygget slik at overvannet skal ut der vi har bestemt at det skal ut, sier han.

De stedene blir nå overvåket nøye. Området hvor lekkasjen skjedde består av fjell og er fylt opp med sprengstein og pukk.

Ifølge Kristiansen fører ikke utslippet til noen forsinkelser med arbeidet på Moss Næringspark, hvor blant annet Europris’ nye sentrallager bygges ut.

Fornøyde med tiltakene

Moss kommune ble varslet om utslippet den 12. februar. Miljøvernsjef Knut Bjørndalen forteller at de har involvert Kystverket, som er ansvarlig myndighet ved akutt forurensning.

Torunn Østmann, seniorrådgiver i Kystverkets beredskapssenter, forteller at de har fått en rapport med informasjon om hendelsen og en plan på hvordan entreprenøren skal rydde opp i utslippet.

– Så langt vi kan se så er dette tiltak som er fornuftige å gjennomføre. De har laget tiltak som skal fange opp det som ligger i bakken, slik at det ikke skal lekke videre, og har en god prosedyre på å følge dem opp, sier hun.

Avtalen de har med selskapet er at de skal få en tilbakemelding når værforholdene endrer seg og isen smelter, slik at mer vann med diesel renner ut til kontrollpunktene.

– Det er først når isen smelter at vi vil se mer omfanget av dette. Da vil man få bedre oversikt, sier miljøvernsjef Knut Bjørndalen.

Kan skade dyre- og planteliv

Karsten Butenschøn, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold, sier det er vanskelig å si noe om hvor alvorlig er ut dieselutslipp på 3.000 liter er.

– Det kommer helt an på de lokale forholdene. Én liter på feil sted kan bety mer enn 1.000 liter på et annet sted, sier han.

Diesel er giftig for levende organismer i både vann og på land. Det kan også dekke til områder hvor planter vokser, og stenge deres tilførsel til oksygen og sollys.