Annonse
SKEPTISKE: Olaf Fallet (t.v.) og Bjørn Grepstad er aktive mosjonssyklister, men begge er skeptiske til at Abels gate skal bli en permanent sykkelvei, slik rådmannen i Moss nå foreslår. Bygging av sykkelvei vil koste ca. 3,5 millioner kroner. Dersom sykkelveien ikke blir bygd vil det koste minst 2 millioner kroner å sette veien i stand til kun bilkjøring igjen.

– Fører ikke til at flere sykler

Sykkelveien i Abels gate gir økt biltrafikk og belastning på andre veier mot Moss sentrum. Likevel går kommunens rådmann inn for å gjøre prøveordningen permanent.

Annonse
Lokale nyheter

Av Paul Norberg

Det var flere syklister som brukte sykkelveien i Abels gate da Dagsavisen Østfold sjekket aktiviteten i en halv times tid ved lunsjtider på mandag. Vi stanset Bjørn Grepstad fra Kambo og Olaf Fallet for å høre hva de mente om å gjøre Abels gate til en permanent sykkelvei, slik Rådmannen i Moss foreslår overfor kommunens miljø- og samferdselsutvalg.

– For kort strekning

Begge de to syklistene er skeptiske.

– Det er en for kort strekning, og den fører ikke til at flere sykler. Derimot er det nok flere som blir nødt til å kjøre lengre vei med bil for å komme fra Krapfossområdet og ned mot sentrum, sier Bjørn Grepstad.

Han bor på Kambo, og både sykler og går mye.

– Jeg er for idéen om at Moss skal bli en sykkelby. Men det må utredes bedre hva som virker og hva som ikke virker. Når biltrafikken øker i Solveien og i området ved Høyda så betyr det vel bare at bilister får en lengre kjørevei, uten at det blir stort flere syklister i Moss. Da blir det ikke noen miljøgevinst av tiltaket, mener Grepstad.

Men både han og Olaf Fallet synes det er blitt tryggere for både syklister og gående i Abels gate.

– Det er jo positivt, sier Olaf Fallet.

– 80 flere syklister

Onsdag 8. november skal Miljø- og samferdselsutvalget (MISA) behandle et forslag om å etablere en permanent sykkelløsning gjennom Abels gate. Dette er en strekning på 600 meter, og strekker seg fra Bygger’n Onstad i krysset Vålerveien/Abels gate og ned til lyskrysset i Vogts gate/Klostergata.

Siden 1. juni i år har det vært en prøveordning med sykkelvei i Abels gate, og nå foreligger det en grundig rapport om hvordan trafikkmønsteret har endret seg de siste fem månedene.

– Det har vært en viss økning av syklister og fotgjengere i Abels gate, sier saksbehandler Cecilie Kildahl i Moss kommune.

I rapporten går det fram at antall syklister har økt med omkring 80 i døgnet fra mai til september. I samme periode er det registrert 400 flere fotgjengere i Abels gate.

– Dette er positive tall. Vi vet at det tar tid å endre vaner, og vi må derfor bruke tid på konkrete tiltak, og regne med at det blir flere som bytter ut bilen med sykkel etter hvert som det blir tryggere og bedre å bruke sykkel, sier Cecilie Kildahl.

Solveien belastes

– Hva med de negative konsekvensene?

 – Vi var veldig spente på hvordan bilkjøringen ville slå ut i de alternative rutene som folk må bruke, når de ikke kan kjøre til sentrum gjennom Abels gate. Det største utslaget kommer utvilsomt i Solveien og inn i Klostergata. Her er det registrert omkring 500 ekstra biler i døgnet. Det innebærer en belastning for beboerne langs Solveien. Men på tross av det så mener vi det er miljømessig forsvarlig å beholde Abels gate som sykkelvei, sier Cecilie Kildahl.
Bjørn Vidar Eikeland bor i Solveien 19.

– Har dere fått reaksjoner fra beboere i Solveien?

– Ja, vi har fått noen få bekymringsmeldinger fra enkeltpersoner. På den annen side så har vi også fått positive tilbakemeldinger fra beboere i Abels gate og Krapfoss. Noen av disse var svært kritiske før prøveordningen ble iverksatt.

– Skummelt

– Vi har to barn i alderen seks og ti år. Det er ikke noe fortau i det området vi bor, og det er skummelt å slippe ut barna i veien. En dag telte jeg 22 biler som passerte meg da jeg skulle parkere bilen i Solveien. Den store biltettheten er en fare for oss som bor her, og det er mange barn og ungdommer som bruker Solveien som fotgjengere når de skal til og fra skolen. Jeg mener at denne belastningen må vektlegges sterkt før politikerne beslutter at Abels gate skal bli en permanent sykkelvei, sier Eikeland.

– Finne en løsning

– Moss og Rygge Venstre vil gå inn for rådmannens forslag om å etablere Abels gate som en sykkelvei. Vi ser at det skaper problemer i Solveien, men vi må forsøke å finne en god løsning som gjør at det også blir trygt å ferdes i Solveien, sier partiets gruppeleder Sindre Westerlund Mork.

Venstre ønsker i tillegg å utrede mulighetene for etablere mopedkjøring i Abels gate.

– Som en total løsning for Moss, vil en sykkelvei i Abels gate være et skritt på veien for å nå et nullvekstmål for bilismen, sier Mork.

Annonse