Forbereder sammenslåing av tingrettene i Østfold

Ansatte vil ikke miste jobben på grunn av sammenslåingen, lover Domstoladministrasjonen (DA).

Når Per Kr. Riseng går av som leder av som jordskifterettsleder i Østfold, vil stillingen bli besatt med en konstitusjon. Dette fordi det planlegges en ny geografisk inndeling av domstols-Norge, skriver Rett24.

Vil trolig la fire bli til én

Det har lenge vært kjent at det planlegges en sammenslåing av tingrettene i Østfold. I dag finnes det fem ulike tingretter i fylket: Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Heggen og Frøland. Det er mange på et relativt lite geografisk område.

– Her sonderer vi muligheten for å slå sammen tingrettene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden til en felles domstol etter modell fra Vestfold. De korte avstandene i Østfold gjør det mest formålstjenlig å samle de fire tingrettene under et tak, har DA-direktør Sven Marius Urke tidligere uttalt til Parat.

Fra og med 1. januar 2019 blir Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Nordre Vestfold tingrett sammenslått til én felles enhet i fylket: Vestfold tingrett.

– Få konsekvenser

Hvor mange tingretter Østfold til slutt ender opp med er per nå ikke avklart.

– Vi har tidligere pekt på at det bør være minst 8 til 10 dommerstillinger per tingrett. Det ville bety en reduksjon i antallet tingretter i Østfold, forteller Iwar Arnstad, avdelingsdirektør for DAs kommunikasjonsenhet, som understreker at ingen ansatte vil miste jobben på grunn av sammenslåingen.

Det er heller ikke kjent hvor i Østfold en samlet tingrett ender opp.

– En del brukere, vitner og meddommere kan få lengre reisevei, men de aller fleste møter sjelden opp i en tingrett. Avstandene i Østfold er relativt små, sammenlignet med landet for øvrig. Mer og mer vil også løses digitalt, forklarer Arnstad.

DA legger fram sitt forslag neste høst. Det vil bli oversendt Justisdepartementet og lagt ut på høring, før en endelig behandling i Stortinget.