Dagens barnehagebarn i Moss tar sats inn i en fremtid som de må dele med stadig flere andre. Her fra Melløsparken barnehage.

Færre jobber, flere mossinger

Moss er den bykommunen i Østfold som vil få størst befolkningsvekst, viser tall fra SSB.

 

Innen 2040 anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at kommunen vil ha 40.600 innbyggere. Det er med dagens kommunestruktur. Etter en sammenslåing med Rygge vil tallet øke til hele 58.900 – altså nesten en dobling fra dagens befolkning i Moss kommune.

Voksesmerter

SSB presenterte de ferske prognosene i går. Yngvar Trandem, leder av Mosseregionens Næringsutvikling (MNU), tror befolkningstallet for Moss er underdrevet.

– Jeg tror befolkningsøkningen kan bli enda større med tanke på de store boligprosjektene vi har i Moss. Dette er et av stedene utenfor Oslo hvor vi har best og størst utvikling, sier han.

Trandem tror innbyggerveksten vil presse et allerede sprengt arbeidsmarked i regionen.

– Arbeidsledigheten blir en kjempeutfordring, sier han.

Kan bety flere pendlere

Siste måling fra Nav viser at Moss har en arbeidsledighet på 3,8 prosent. Den vil neppe bli mindre, tror Trandem.

– Det avhenger av hvor stor pendlerstrømmen blir. Pendling kommer fortsatt til å være en mulighet etter hvert som flere bosetter seg i Moss og reisetiden inn til Oslo blir kortere, sier Trandem.

Føler Moss er godt rustet

Tage Pettersen (H), ordfører i Moss, mener befolkningsveksten er positiv for byen.

– Det er et sunnhetstegn. At Moss er et sted mennesker trekkes mot betyr at vi er attraktive og har kvaliteter å by på.

Han tror økningen i antall innbyggere fram mot 2040 vil ha liten betydning for kommunen i et driftsmessig perspektiv.

– Vi har allerede i mange år vært politisk opptatte av å ha en robusthet i tjenestene våre. Vi har overkapasitet i både barnehager og skoler. Det gjør at Moss ikke får ekstrakostnadene i samme grad som andre kommuner fort får på grunn av en stor befolkningsvekst, mener han.

 

Større andel eldre i Moss

Nesten hver fjerde mossing vil være over 67 år i 2040, anslår SSB.

Deres beregninger viser at Moss, etter en sammenslåing med Rygge, vil ha 13.400 innbyggere som er 67 år eller eldre om 24 år.

– Det skaper utfordringer med tanke på å levere riktig tjenester til den godt voksne befolkningen, sier mosseordfører Tage Pettersen (H).

I enkelte mindre distriktskommuner vil hver tredje person være 70 år eller eldre.

– Siden det i hovedsak er de unge som flytter fra distriktet til byen, bidrar dette til en sterk aldring i distriktet, sier forsker Stefan Leknes, som er ansvarlig for de regionale befolkningsframskrivningene i SSB.

 

Våler øker mest

Befolkningen i Våler er ventet å øke med 60 prosent de neste 24 årene.

I 2040 anslår SSB at Våler vil ha 8.300 innbyggere. I dag er tallet 5.186. Dermed er Våler den kommunen i Østfold hvor innbyggertallet er ventet å øke klart mest. Ingen andre kommuner kommer i nærheten av Vålers 60 prosent. Aremark er for øvrig den eneste kommunen i Østfold hvor innbyggertallet er ventet å synke fram mot 2040.