Færre dødsfall etter MC-ulykker

Mange flere motorsykler på veiene, men tallenes klare tale fra Østlandet er at MC-ulykker har gitt færre dødsfall og lettere skader i en tiårsperiode. Men de hardt skadde ble flere.

 

Registrerte motorsykler har økt kraftig her til lands – fra 67.000 til 184.000 lette og tunge motorsykler fra 2006 til 2016. Statens vegvesen region øst (SVV) har målt økningen opp mot utfallet av ulykkene som oppstår. Utviklingen, fra fireårsperioden 2003-2006 til samme intervall fra 2013 til og med 2016, er todelt.

Ti færre i året

Både i Østfold og i en samlet region øst, som i tillegg omfatter Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland, viser tallene en kraftig reduksjon i antall trafikkdrepte i MC-ulykker fra den ene perioden til den andre. Samtidig er utviklingen at færre blir lettere skadd, men også at flere blir hardt skadd.

Årlig trafikkdrepte motorsyklister gikk i Østfold ned fra ni til tre, og på Østlandet fra 35 til 25 personer. Tallet på hardt skadde økte i Østfold fra 21 til 47, og på Østlandet fra 148 til 195. Letter skadde gikk ned fra 156 til 120 i Østfold og fra 759 til 526 motorsyklister på Østlandet, ifølge SVV.

Trafikksikkerhetsleder Kjell Seim i region øst mener utviklingen er positiv, tatt i betraktning at det er blitt langt flere motorsykler på veiene i samme periode.

Utforkjøringer

– Flere trygge veier med midtrekkverk, tryggere og eldre MC-førere, bedre sikkerhetsutstyr og færre som kjører i rus, er viktige forklaringer på at tallet på drepte i MC-ulykker har gått ned de siste ti årene, sier Seim.

En analyse utført av Transportøkonomisk institutt for SVV viser at 46 prosent av dødsulykkene på motorsykkel fra 2005 til 2014 var utforkjøringer, 24 prosent møteulykker og 23 prosent kryssulykker. Én av tre drepte kjørte for fort.

– Det er med MC-ulykker som med andre trafikkulykker. Følger du trafikkreglene, er sjansene små for å havne i en ulykke, sier Seim.