Fem omkom på Østfoldveiene

Fem personer omkom på veiene i Østfold i 2018. – Det er to mer enn året før, forteller avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen.

Dette viser de foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesen, Region øst. Gjennomsnittet for de siste fem årene er 5,6 trafikkdrepte.

– Tryggere

Selv om tallet på trafikkdrepte i Østfold gikk noe opp i 2018, er det stor forskjell når det sammenlignes med tallene for ti år siden. Da mistet hele 12 mennesker livet på veiene i Østfold.

– Ethvert liv som går tapt på veiene er ett liv for mye. Statistikken de siste årene gjør oss likevel trygge på at vi har fått en varig effekt av utbyggingen av E6 og E18 gjennom fylket. De alvorlige møteulykkene er blitt borte på de utbygde strekningene med midtrekkverk, sier avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen, vegavdeling Østfold.

Hun forteller at Vegvesenet i Østfold også har gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veier. Med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, utretting av sideterreng, rumlefelt og innføring av forkjørsregulering på mange strekninger.

– Vi fortsetter dette arbeidet i 2019, og har fokus på sikkerhet for fotgjengere og syklister, sier Bechmann.

Siste i desember

Fotgjengerulykken i Eidsbergveien i Askim sentrum 21. desember var den siste dødsulykken på veiene i Østfold i 2018. Da omkom en 61 år gammel kvinne av skadene hun fikk etter at hun ble påkjørt av en lastebil.

På landsbasis er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 107 i 2017 til 108 i 2018. Likevel vil 2018 være et av årene med lavest antall drepte på veiene i Norge etter annen verdenskrig.

– Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte og tar hensyn til hverandre, gir vi alle et viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Elisabeth Bechmann.

LES OGSÅ: Skal ha truffet autovernet og flydd rundt 100 meter ut på et jorde