Det nye metrobuss-tilbudet vil ikke gå innom steder som Rosnes Bofelleskap, der eldre passasjerer bor. GRAFIKK: DAGSAVISEN

- Får ikke dekket alle

Det nye buss- tilbudet skal gjøre hverdagen lettere for innbyggerne. Det inkluderer ikke alle eldre og svake til beins.

KOLLEKTIV: Det nye buss- tilbudet skal gjøre hverdagen lettere for innbyggerne. Det inkluderer ikke alle eldre og svake til beins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det såkalte metrobuss-prosjektet er blitt planlagt i flere år. Nå skal saken endelig til behandling i bystyret. Målet er å skape to nye bussruter (se grafikk øverst), som skal gå ofte og hurtig.

 

Lenger å gå til bussen

Siv Jacobsen (Ap) er Moss‘ representant på fylkestinget og har lenge støttet prosjektet, men mener det er litt i overkant ambisiøst.

- For at det skal bli en suksess, burde man kanskje kalle det for ringrute i stedet for metrobuss. Det vil nok flere ha et forhold til, sier hun.

Hun understreker at hun fortsatt støtter det planlagte tilbudet, men peker på særlig ett mulig problem som kan oppstå.

- De trofaste busskundene som er dårlige til beins vil kanskje få et dårligere tilbud ved at holdeplassen er lenger unna, sier hun.

Dette vil blant annet være tilfellet for folk som bor på Rosnes. Jacobsen tror en mulig løsning kan være å innføre en flexi- eller shuttlebuss mellom Rosnes Bofelleskap og Gimle, hvor nærmeste holdeplass er.

dagens ruter består

Jens Terkelsen, kommunalsjef i Moss, bekrefter at beboere som er dårlige til beins på for eksempel Rosnes er blant dem som ikke vil få særlig nytte av det nye tilbudet.

- For dem vil ikke metrobuss være i nærheten av deres område, så de får ikke noe direkte nytte av prosjektet sånn sett. Da må de i så fall ta andre busser først, sier han.

Terkelsen påpeker at dagens ruter ikke påvirkes av metrobussene. Han forklarer også at rutene er rettet mot folk som vil fort fram.

- Det er helt utenkelig at man har metrolinjer til alle kroker i en kommune. Man må prioritere de stedene der det er stort befolkningsgrunnlag. Disse metrolinjene kan ikke være for lange heller. De er ikke ment til sightseeing, men å få folk fort fram til sluttpunktet.