Arkeologer har gravd på Dilling siden mai i år. Nå tror de at de har funnet en hel landsby, men det gjenstår fortsatt å bekrefte at folk bodde der samtidig.

Fant 2000 år gammel boplass i Rygge

Arkeologer kan ha funnet Norges andre, kjente jernalderlandsby - den første på Østlandet.

Funnstedet er like ved Dilling stasjon i Rygge kommune. Det er i forbindelse med byggingen av den nye jernbanetraseen gjennom Moss at arkeologene fra Kulturhistorisk museum har fått grave på jordene der. Så langt har de funnet en rekke bygninger og graver.

– Vi tror de er fra samme tidsperiode, sier prosjektleder Lars Erik Gjerpe.

Til sammen har de funnet rundt 10 kremasjonsgraver og like mange hus.

– Og det kommer til å bli flere, spår Gjerpe.

Eldre enn gullsporen

I flere av gravene har de funnet rester av trekull og brente bein. Disse er nå sendt til analyse for å få dem tidfestet.

– Vi får de mest interessante svarene i posten rundt mars/april, sier Gjerpe.

Først da, når bein- og trekullrestene er analysert, vil arkeologene få en mer nøyaktig oversikt over hvor gammel bosetningen er. Per nå tror de den er fra perioden 500 år før Kristus til 200 år etter, altså innenfor det som regnes som eldre jernalder.

Til sammenligning: Gullsporen som blir brukt i Rygges og nye Moss’ kommunevåpen er fra flere hundre år senere, nærmere 1000 år e.Kr.

Første på Østlandet

Analysene vil også gi svar på hvorvidt de forskjellige husene er fra samme tid, altså om folk har bodd her samtidig. I så fall vil de få bekreftet det de tror i dag; at de har funnet en landsby.

– Hvis det skal ligge en landsby på Østlandet fra eldre jernalder, så er det her. Her var det gode jordbruksforhold, sier Gjerpe.

I dag kjenner man kun til én landsby fra eldre jernalder i Norge: Forsandmoen i Rogaland.

– Dette kan kanskje bli nummer to. Det er mange nok hus her til det. Spørsmålet er hvorvidt folk har bodd her samtidig eller om husene strekker seg over en lengre periode, sier prosjektlederen.

Bodde med dyrene

I forkant hadde Østfold fylkeskommune pekt ut de mest interessante stedene.

– Vi visste vi ville finne mange hus her, men jeg ble overrasket over hvor store de var. Gravene var også en overraskelse, forteller Gjerpe.

Det lengste huset de har funnet så langt er omtrent 30 meter langt. Det skal dreie seg om kombinerte hus for både dyr og mennesker.

Gjerpe synes det er gøy å se hvordan folk bodde på den tida.

– Du lærer mye om folk ved å se hvordan de har bodd. Det at de bodde med dyrene sine, sier mye om forholdet deres til dyra, sier han.

Vil trolig bli rasert

Gjerpe og hans medarbeidere startet utgravingene 9. mai i år og vil holde på fram til slutten av september. Til sammen er de rundt 20 personer – pluss personellet som styrer gravemaskinene og de andre tyngre kjøretøyene.

De skal jobbe i området i to sesonger, altså denne og neste sommer. Når de er ferdig vil Bane Nors arbeid med å legge det nye dobbeltsporet trolig ødelegge bosetningen.