Slik ser Link Arkitektur for seg at et mulig aktivitetshus i det gamle «kokeriet» på Peterson-tomta kan se ut. Et påbygg som rommer en forestillingssal er ett av alternativene de har sett på. ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTUR

Fabrikktomta på tegnebrettet

Galleri, scene, pub, akustisk øvingslokale, kunstnerverksted - i går fløt Verket-ideene fritt.

Da samlet nemlig kultur- og idrettspersoner seg til idédugnad om et nytt aktivitetshus på Verket. Det var eier av den gamle Peterson-fabrikken, Höegh Eiendom, som hadde invitert til idémyldringen, som fant sted nettopp på fabrikktomta - selve bakteppet for eventet.

Höegh vil nemlig satse på fire hovedaktiviteter når de skal utvikle fabrikktomta videre: næring, utdanning, bolig - og nettopp kultur.

Én av ideene Höegh og utviklingsdirektør Jan Erik Kristiansen jobber med nå, er et aktivitetshus som kan romme mange ulike aktiviteter knyttet til kultur - og muligens idrett. Bygget de har tatt utgangspunkt i, er det gamle «kokeriet», som ligger inntil «kamyrkokeren» (den store metallsiloen).

- Derfor har vi invitert disse menneskene for å komme og dele sine tanker. Vi vil høre om dette er noe de i det hele tatt kan tenke seg, sa Kristiansen i går.

 

Vil ha Masse aktivitet

Han ser for seg at leieprisene kan holdes lave i et slikt bygg, gjennom at samme rom kan ha ulike funksjoner og dermed være i bruk store deler av døgnet - av ulike leietakere.

- Det kan være utdanning om dagen, kulturskole om ettermiddagen, og andre arrangementer eller aktiviteter som bandøving seinere om kvelden, forklarte Kristiansen.

Han la også fram skisser fra Link Arkitektur i Fredrikstad, til hvordan et mulig aktivitetshus kan se ut.

To alternativer ble presentert; ett hvor man beholder eksisterende bygningsmasse og primært utvikler denne innvendig, og ett hvor man lager et tilbygg som kan romme en større scene.

Inspirasjonen er hentet fra tilsvarende bygg i byer fra Trondheim, via New York til Shanghai - og mye mellom der.

I bygget, som enkelte steder har en takhøyde på opp mot 20 meter, har arkitektene sett for seg blant annet en fleksibel black box, kontorer, kunstnerverksted, lager, salgslokale, øvingsrom, musikkstudio, konsert- og festlokaler, dansestudio, galleri, en aktiv og fleksibel vestibyle og en sal som kan romme større oppsetninger med mange publikummere.

- Litt av tanken er at barn kan komme hit og drive med mange ulike aktiviteter, og kanskje bli inspirert også til å teste flere, nye ting. Mens foreldrene venter på dem, kan de også finne attraktive gjøremål her, forklarer Kristiansen.

 

Realistisk?

Han kan også se for seg at dersom kulturlivet samles på denne måten, vil det bli enklere å samarbeide om for eksempel administrasjon, og billettsalg, og på den måten drive mer effektivt.

Deltakerne på workshopen ble delt inn i fem grupper: Idrettsfolk, arkitekter og designere, kulturarrangører, musikere, og lag og foreninger. Alle ble utfordret på å svare på en rekke spørsmål knyttet til hva de kunne ønske seg og ha behov for.

- Vi vil komplimentere det eksisterende kulturlivet i byen. Tenk for eksempel på hvilke virksomheter som kan eller bør oppstå på Verket, utfordret møteleder Håkon Sæther i Verket Moss, de rundt 40 deltakerne.

Og forslagene var mange (se faktaramme).

Ernst Rolf, leder av Moss og Omegn musikkråd, var imidlertid usikker på om det er realistisk å lage rom som kan fungere til mange ulike formål.

- Det er bedre å lage noe som funker godt til ett formål, enn noe som fungerer halvgodt for flere, påpekte han.

Simen Herning i Varnafestivalen syns det var en spennende workshop «i et område som har kjempepotensial».

- Men jeg er veldig spent på hvordan driften i disse kulturlokalene skal finansieres. Et levende kulturliv med lag og foreninger på Verket, fordrer sterk subsidiering av husleien. Hvem tenker Höegh at skal stå for dette, undret festivalsjefen.