Annonse
HÅNDTRYKK: Påtroppende ordfører Hanne Tollerud (Ap) blir ønsket lykke til av Tage Pettersen (H).

Et historisk skifte i Moss bystyre

Det ble skrevet historie i Moss bystyre mandag 25. september 2017, da Hanne Tollerud (Ap) ble valgt til ny ordfører etter Tage Pettersen (H), som nå blir Stortingsrepresentant. Men det var tilløp til dramatikk da det viste seg at en bystyrerepresentant stemte blankt.

Annonse
Lokale nyheter

Av Paul Norberg

Det var skriftlig avstemning om ny ordfører. Kandidatene var Hanne Tollerud (Ap) og Sissel Rundblad (H). Den rød-grønne blokken, inkludert MDG, hadde avtalt å støtte Hanne Tollerud. Det utgjør 21 av de 39 stemmene i bystyret. Men da kontrollkomiteens leder, Dag Robertsen og rådmann Bente Hedum, skulle telle opp stemmene, tok det lengre tid enn det de fleste ventet. Årsaken var at en representant hadde stemt blankt. - Men den blanke stemmen påvirket ikke resultatet, derfor blir det ingen ny avstemning, sa avtroppende ordfører Tage Pettersen. Dermed var det klart for ordførerskiftet, til stor applaus og jubel i bystsyresalen. Hanne Tollerud fikk gratulasjoner fra politikere fra alle partier, men Jørn Wille fra Høyre kom også med en advarsel: Husk at småpartiene som du skal samarbeide med, kan opptre som løse kanoner. Det er det ikke alltid like lett å takle, sa han. Da Hanne Tollerud takket for tilliten, repliserte hun at det nok var kanoner blant de rød-grønne. - Men det er ingen av dem som er løse, sa hun.

Siste ordfører i kråkebyen

For første gang blir det et skifte fra den ene til den andre politiske blokka midt i bystyreperioden. Etter seks år med borgerlig styre, blir det nå to år med rødgrønt flertall. - Det var sannelig på tide, sa Gunnel Edfeldt (Ap). - For det var jo flertall for de rød-grønne allerede etter forrige valg i 2015, og de borgerlige har fått to bonusår med makt, mente hun.

Ap har hatt ordføreren i Moss gjennom mange tiår, men Hanne Tollerud blir den første kvinnelige Ap-ordføreren. Hun blir også den siste ordføreren i «gamle» Moss kommune, og skal styre byen fram mot kommunesammenslåingen med Rygge i 2020.

I tillegg får Moss nå en kvinnelig duo på toppen av det politiske hierarkiet. Benedicte Lund (MDG) fortsetter som varaordfører, og hun får også de oppgavene som  "posisjonskoordinatoren" til den borgerlige blokken hittil har hatt.  Uten at Benedicte Lund får ekstra frikjøp eller godtgjørelse for dette arbeidet.

Blomster fra rådmannen

Tage Pettersen (H) fortsetter som ordfører noen dager til. Formelt går han av 30. september, og fra 1. oktober blir han erstattet av Hanne Tollerud. I gårsdagens bystyre fikk Pettersen med seg godord av både meningsfeller, meningsmotstandere og rådmann Bente Hedum, som overrakte blomster både til avtroppende ordfører og til den påtroppende. En stor delegasjon sentrale kvinner i Moss og Rygge gratulerte også den nye ordføreren med jubel og blomster. Det var Rygges ordfører Inger-Lise Skartlien som sto for overrekkelsen.

Men Tage Pettersen forsvinner ikke helt fra politikken i Moss. I forbindelse med at de politiske blokkene bytter plass, skal den nye opposisjonen nå ha lederen i kontrollkomiteen. Det vervet får Tage Pettersen. Han erstatter Dag Robertsen (Ap), som fortsetter som nestleder i komiteen.

Ikke folkeavstemning

Av de politiske sakene på bystyremøtet, var det noen aktivister fra aksjonen «Ja til folkeavstemning om utredning av jernbanestasjon i langtunnel under Moss», som overvar bystyremøtet. De håpet å få gjennomslag for sitt krav om folkeavstemning.

I sin saksframstilling gikk ordfører Tage Pettersen mot at det skulle avholdes folkeavstemning.   Han skrev: «Med bakgrunn i fakta, kan ordfører ikke anbefale at det gjennomføres en folkeavstemning vedrørende utredning av jernbanestasjon i lagtunnel under Moss». Bakgrunnen var at bystyret har vedtatt en endelig plan for dobbeltspor og stasjon. Klager som er sendt til Fylkesmannen er ikke tatt til følge. Og Bane Nor har slått kategorisk fast at det er helt uaktuelt med en underjordisk stasjon i Moss.
Det ble en ny og heftig debatt om forslaget om folkeavstemning i bystyret, og det var flere talere fra både Høyre og Arbeiderpartiet som advarte mot en ny omkamp om togtraseen. Ordførerens innstilling ble til slutt vedtatt med 30 mot 9 stemmer.

paul.norberg@dagsavisen.no

Annonse