Annonse
Sonja Bäumel fra Østerrike har laget en sterk installasjon som inviterer publikum til å utforske forholdet mellom mennesker og mikrober. FOTO: PAUL NORBERG

Engasjerende samtidskunst

Etter lang tids planlegging, og intens jobbing, er det klart for åpningen av utstillingen Momentum 9 på Kunsthallen i Møllebyen i dag.

Annonse
Lokale nyheter

Det offisielle Norge er på plass under åpningen med både dronning Sonja og kulturminister Linda Hofstad Helland. Moss Kammerkor skal synge og ordfører Tage Pettersen vil ønske både gjester og publikum velkomne til den niende Momentum-utstillingen.

Plast i havet

Det syder av liv i Momentum Kunsthall dagen før åpningen. Deler av installasjonen til den tyrkiske kunstneren Pinar Yoldas er blitt stanset i tollen, og hun er dermed forsinket i sin oppsetning av sitt kunstneriske uttrykk som tar for seg plastforurensningen av havet. Hun tar utgangspunkt i feiringen av plastens opprinnelse og utbredelse i et bilde fra USA i 1953. Og forsøker å danne seg en oppfatning av hvordan fisk og sjøfugler blir utstyrt med organer som minner om den plasten de får i seg ved at avfallet øker dramatisk i de store havområdene.

Den østerrikske kunstneren Sonja Bäumel er i gang med å fullføre sin installasjon av steiner, som er plukket i Moss, og figurer i gelatin som kan beskues under et lokk som også gir fra seg et lydbilde.

– Undersøkelser av det merkelige forholdet mellom mennesker og mikrober er kjernen i mitt arbeid. Jeg håper at publikum vil være nysgjerrige på å undersøke min installasjon, som er basert på vitenskapelige undersøkelser om hvilken virkning mikrober har på både menneskekroppen og sinnet, sier Sonja Bäumel.

Fremmedgjøring

Årets utstilling har det spesielle navnet Alienation.

– Det skal gjenspeile at den røde tråden er fremmedgjøring. Vi legger vekt på endringsprosesser, men ikke som noe vi bør være redde for. Momentum 9 forsøker å se mangfoldet i de endringene som alle er en kontinuerlig del av, sier direktør Dag Aak Sveinar i Punkt Ø/Galleri 15 og Momentum.

– Har Momentum 9 et politisk budskap?

– Kunstnerne står fritt i sine tolkninger, og endringsprosesser skjer jo i miljøpolitikk og i mellommenneskelige forhold. Noen av kunstverkene gjenspeiler økologiske systemer, og hvordan jordkloden endres. Noen tar tak i humanistiske og etiske begreper. Vi har også lånt utstoppede dyr som opprinnelig er fra gamle Moss realskole, og det fokuseres på verdighet til både mennesker og dyr, sier Dag Aak Sveinar.

Det er stor interesse for Momentum 9, både fra norske riksmedier og fra utlandet. Et tysk medieteam var på plass i går for å formidle samtidskunsten til Tyskland. 70 mediefolk er akkreditert, og Momentum-direktøren håper at også mange mossinger vil besøke årets arrangementer.

paul.norberg@dagsavisen.no

Annonse