Endelig i mål med Gamle Moss Vannverk

– Nå har vi rehabilitert Gamle Moss Vannverk. Men det viktigste gjenstår; å formidle historien til byens innbyggere, sier Bengt A. Hermansen.

Han er prosjektleder for arbeidet med å få satt i stand vannverket, som ligger ved Mosse-elva ved Storebro.
Bengt A. Hermansen og Per Arild Simonsen, begge fra Mossefossens Venner, forteller entusiastisk historien til vannverket, som ble satt i drift i 1876. Nå ser de fram til å samarbeide med Moss by- og industrimuseum for å gi byens innbyggere et innblikk i hva som skjedde i siste halvdel av 1800-tallet.

Historiefortellere

– Det er spesielt viktig å gi barn og ungdom et innblikk i hvordan samfunnet fungerte i eldre tider. Det gjør det lettere å forstå samtida, og det setter ting i perspektiv når vi ser hvilke kvantesprang som er gjort i teknologien.

Vi ønsker at skoleklasser skal komme til området rundt Mossefossen, så skal vi mer enn gjerne vise filmsnutter og svare på spørsmål om hvordan Moss har utviklet seg, sier Per Arild Simonsen.

Rehabiliteringen av Gamle Moss Vannverk er ment som en gave fra Mossefossens Venner til byens 300-års jubileum.

Det er Mossefossens Venner står som eneansvarlig for rehabiliteringen som har pågått de siste to årene.

I forbindelse med Kulturminnedagene ble vannverket presentert fredag 12. september med blant annet varaordfører Tor Petter Ekroll, jubileumsgeneral Trygve G. Nordby, og representanter for sponsorene SpareBank1 Østfold Akershus, Fortidsminneforeningen og Viken fylkeskommune til stede.

Ikke drikkevann

– Dette vannverket var ikke satt opp for å forsyne mossingene med drikkevann. Det var oppført som et brannverntiltak.
Bakgrunnen var storbrannen i 1858. Hele 58 bygninger ble skadet, både kirken, det gamle rådhuset, Herbergegården, allmueskolen, fattighuset og en rekke andre større og mindre gårder gikk med i kjempebrannen, som er den største i byens historie.
Mangel på vann gjorde det umulig å slokke brannen, og det satte fart i planlegging av et pumpehus. I 1871 ble det etablert en formell komité som skulle vurdere byens vannforsyning og fremme forslag til formannskapet med plan og kostnadsoverslag. Med nødvendige grunnervervelser og fallrettigheter ble bygging av vannverket vedtatt i 1874 til en kostnad av 45.000 spesidaler tilsvarende 16 millioner kroner i dagens kroneverdi. To år etter sto pumpehuset ferdig.
I tillegg til vannverket ble for øvrig brannvesenet i Moss etablert samme år.

En million kroner

Bengt A. Hermansen og Per Arild Simonsen forteller at det toårige rehabiliteringsprosjektet har kostet en drøy million kroner. Gjennomføringen av prosjektet har gått som planlagt, med unntak av involveringen  av elever fra bygningsteknisk linje ved Malakoff videregående skole.
- Det var meningen å lære bort gamle byggeskikker og bruk av gamle byggematerialer. men koronapandemien satte en stopper for dette da skolene ble nedstengt, sier Bengt A. Hermansen.
Moss kommune, Østfold fylkeskommune og Viken fylkeskommune har bidratt med penger. Kulturminnefondet har lagt 150.000 kroner i prosjektet. Det samme har Fortidsminneforeningen. Mens Sparebank1-stiftelsen og UNI Stiftelsen har sponset Gamle Moss Vannverk med henholdsvis 250.000 og 200.000 kroner. Mossefossens Venner har selv stilt med 165.000 kroner.
– Vi har jobbet hardt for å sikre økonomien i prosjektet, og er fornøyd med at vi er kommet i mål, sier Bengt A. Hermansen.