Det er ventet at støyskjermingen langs Årvollskogen kommer på plass i løpet av februar og vil være i henhold til reguleringsplanen.

En liten seier for Årvoll-naboene

Det har lenge vært mye bråk rundt utbyggingen av hagesenteret og Coop-varehuset på Årvoll. Nå har politikerne satt foten ned.

Forrige uke vedtok et enstemmig plan- og miljøutvalg at kommunens administrasjon skal komme med umiddelbare tiltak for å sikre at reguleringsplanen blir fulgt.

Et av tiltakene er å stanse arbeidet inntil en felles løsning er på plass.

Bakgrunnen er naboenes stadige krav om at det skal bygges en god nok støyskjerming i området.

Den 3. januar fikk naboene et brev i posten fra entreprenøren om at det skulle bygges en støyvoll og støyskjerm som var lavere enn det hadde fått inntrykk av etter et informasjonsmøte den 8. november. Nå ser det derimot ut til at beboerne får det som de vil.

– Hvis de følger opp det de har sagt de skal gjøre, så tror vi resultatet vil være godt nok, sier Remi Andre Kirknes.

Plaget av støy

Han er leder i Årvoldåsen velforening, som representerer 42 husstander.

– Det er noen av oss som har tatt dette veldig tungt. Jeg kjenner til noen som har vært hos legen på grunn av denne støyen, forteller han.

LES OGSÅ: Krever skjerming

Retter fokuset mot ny vei

Foruten støyen knyttet til selve bygningsarbeidet, er den største bekymringen nå støyen fra den økte trafikken som er ventet å komme når alt står klart.

Derfor ønsker velforeningen at også støyskjermen langs riksveien oppgraderes parallelt med byggingen av den nye langs Årvollskogen.

– Vi har oppdaget at den planlagte støyvollen ned mot Coop-tomta ikke går sammen med den eksisterende støyvollen og veggen langs riksveien. Der blir en liten gleppe der, som gjør at noen husstander fremdeles vil ha et ganske høyt støynivå, forklarer Kirknes.

Tviler på stans i arbeidet

Selv om det politiske vedtaket nevner stans av videre arbeid som et tiltak for å sikre rekkefølgekravene i reguleringsplanen, er det i praksis lite sannsynlig at det faktisk kommer til å skje, skal vi tro Hilde Pettersen (Ap), leder i plan- og miljøutvalget i Rygge.

– Hvis kommunen kommer til enighet med velforeningen og utbygger, er det ikke noen vits i å stanse arbeidet, sier hun.

Utvalgslederen mener det er viktig at politikerne steppet inn nå.

– Hvorfor har dere ikke gjort det før?

– Vi har trodd at det gikk riktig for seg, svarer hun.

Beroliger

Stig Svendsen i Svendsen & Co er byggeleder for rundkjøringen og støyskjermingen. Han mener naboene ikke har grunn til å være bekymret.

– Absolutt ikke. Dette skal bli bra, sier han.

Han regner med støyskjermingen vil stå klar i februar.