Dømt for hatefulle ytringer

DOM: En 65-årig mossing er nylig dømt til 28 dagers betinget fengsel i Moss tingrett for diskriminerende og hatefulle ytringer mot flere personer i byens sentrum.

Mossingen ble arrestert i april 2018, da politiet hadde mottatt flere meldinger om at det var en mann som oppførte seg utagerende og ufint mot mennesker av utenlandsk opprinnelse. Mye av sinnet hans rettet seg mot kvinner. Dette skjedde ved bussholdeplassen ved Amfisenteret i Moss sentrum.

Lagt i bakken

En av tilskuerne til hendelsen tok selv affære da den tiltalte nektet å gå av en buss. Sjåføren ønsket ikke å ha med tiltalte i bussen da han var ruset og svært utagerende i sin oppførsel. Den tiltalte ble lagt i bakken, og han fortsatte med rasistiske uttrykk som «jævla neger». Da politiet kom til stede, fortsatt den tiltalte med flere hatefulle ytringer. Det fortalte en av politibetjentene i retten. Det kommer også fram av rettsdokumentene at tiltalte erkjente overfor politiet å ha fremsatt diskriminerende ytringer, og begrunnet dette med at han var rasist og at «nordmenn tar bedre vare på landet vårt».

Politiet registrerte at tiltalte hadde drukket alkohol, og de vurderte om det var tilstrekkelig å bortvise ham fra stedet, eller om de skulle ta han med inn til stasjonen. Tatt i betraktning tiltaltes lynne på tidspunktet, fant politiet at det var nødvendig å ta med tiltalte inn til politistasjonen. Han hadde da en promille på rundt 2,0.

Det var mange mennesker på stedet rundt busstasjonen som ble vitner til opptrinnet. Tiltalte ble sint da politiet besluttet å arrestere ham, og han kalte politiet for «pissunger, dumme og inkompetente».

Kritisk til Nav

65-åringen forklarte i retten at han opplever seg uønsket av NAVs system. Han har en vanskelig økonomisk situasjon, og fortalte at han lenge har levd på et eksistensminimum. Dette har ført til sterke frustrasjoner, noe som blant annet ledet til den sterkt utagerende oppførselen i Moss sentrum. Han gikk bort fra utsagnet sitt om at han var rasist.
Det var dommerfullmektig Nora Magistad Knutrud som administrerte retten.