Dømt for flere drapstrusler – slipper fengsel

Mannen i 40-årene truet både kjæresten, naboen hennes og en politibetjent på livet. Men fordi saken ble liggende lenge før den kom opp for retten slapp han unna med samfunnsstraff.

Den første episoden skjedde så langt tilbake som i mai 2016, men saken kom likevel ikke opp for Moss tingrett før nå nylig.

Ifølge dommen skal mannen i starten av 40-årene ha troppet opp hos naboen til kjæresten sin, og beskyldt ham for å ha begått innbrudd i boden hennes – noe naboen benektet.

Skjøt i veggen

I politiavhør har naboen forklart at mannen hadde med seg en gasspistol, som han avfyrte noen skudd i veggen med. Litt senere skal han ha kommet tilbake og slått naboen i beinet med en balltrelignende gjenstand, samt trukket fram og viftet med en kniv og truet med å drepe ham. Denne forklaringen ble også støttet i retten av naboens samboer.

Mannen i 40-årene var i tillegg tiltalt for å ha drapstruet en politibetjent på vei til arresten etter den aktuelle hendelsen, og skal blant annet ha uttalt «jeg ser fram til dagen jeg møter deg uten den vesten, da skal jeg skyte deg».

Måtte roes ned

Et drøyt år senere skal mannen også ha truet kjæresten sin med at han skulle drepe henne, samtidig som han kastet steiner på døren hennes og hamret på et vindu.

Denne gangen så politiet seg nødt til å bruke pepperspray for å roe ham ned i forbindelse med pågripelsen, noe som skal ha utløst en tirade av diskriminering mot en politibetjent med utenlandsk opprinnelse.

«Da tiltalte ble fraktet ut for å få hjelp til å skylle øynene, uttalte han til politibetjent XX «pakkis, neger og svarting», heter det i dommen.

Mannen er tidligere straffedømt for narkotikakriminalitet, vold og brudd på vegtrafikkloven. Selv om han hevdet å huske svært lite av begge episodene han måtte svare for denne gangen, erklærte han straffskyld på alle tiltalepunkter da han møtte i tingretten.

Lang liggetid

På bakgrunn av alvorlighetsgraden i lovbruddene, la aktor ned påstand om 40 dagers fengsel, noe retten i utgangspunktet sa seg enig i.

Det ble imidlertid lagt avgjørende vekt på den lange tida som hadde gått siden lovbruddene skjedde – henholdsvis 2,5 og 1,5 år.

«Retten finner det klart at saksbehandlingstiden, i hvert fall for det første forholdet, representerer et brudd på EMK artikkel 6 nr. 1, som gir krav på rettergang innen «rimelig tid». For å kompensere (...) må straffen reduseres etter EMK artikkel 13», heter det i dommen.

Dermed fant tingretten at mannen i stedet skulle dømmes til 36 timers samfunnsstraff, eventuelt 36 dagers fengsel, dersom denne ikke gjennomføres innen 120 dager.