Disse kommunene kommer best ut i Navs oversikt over sykefraværet i Østfold

Sykefraværet i Østfold er nå på seks prosent, ifølge Nav. Det er en positiv utvikling, men likevel nest høyest i landet.

Nordland er det fylket i Norge hvor høyest andel arbeidstakere leverte inn legemeldt sykefravær i løpet av årets tredje kvartal: 6,1 prosent. Deretter følger Østfold.

Likevel er trenden her positiv. Siden tredje kvartal 2014 har andelen sunket hvert år, fra 6,7 til 6,0 prosent. Sammenlignet med i fjor har sykefraværet gått ned 2,5 prosent, viser Navs oversikt.

Stor bedring i Fredrikstad

Skiptvet er kommunen hvor andelen er høyest, med 7,4 prosent. Best ut kommer Rømskog med 4,0.

Blant de største kommunene ligger andelen i Moss nå på 6,0, Fredrikstad på 5,8, Sarpsborg på 6,4 og Halden på 5,8. Fredrikstads nedgang har vært 6,7 prosent på ett år.

Arne Hæhre, avdelingsdirektør for Nav Arbeidslivssenter Østfold, er jevnt over fornøyd med tallene.

– Tredje kvartal er normalt en periode hvor sykefraværet går opp, men det ser ut som at vi er på en hyggelig reise, sier han.

Betydelig flere kvinner

Navs oversikt viser fortsatt store forskjeller mellom kjønn.

– Det henger sammen med mange forhold, forteller Hæhre.

I Østfold var sykefraværet blant kvinner 7,5 prosent i tredje kvartal, mens for menn er den nå nede på 4,9 prosent.

Nesten hver tiende sykemeldte Østfold-kvinne er i alderen 60 til 64 år. Dette er også aldersgruppen hvor flest menn er sykemeldte, til tross for en nedgang på 12 prosent det siste året.

De vanligste årsakene

Muskel- og skjelettlidelser er den desidert største årsaken til sykefraværet i Østfold. I tredje kvartal har 36,6 prosent av sykefraværstilfellene sin årsak i slike diagnoser.

Psykiske lidelser utgjør 15,6 prosent av tilfellene, og sykdommer i luftveiene utgjør 11,5 prosent.

Den største nedgangen i sykefraværet kom innen Finansierings- og forsikringsvirksomhet, med 19,2 prosent.