Anne Merete Johannessen, rektor ved Ramberg skole.

Derfor vil de teste ut leksefri skole

Ramberg skole er først ute i Moss med det nye prøveprosjektet.

Hvem: Anne Merete Johannessen (63)

Hva: Rektor

Hvorfor: Ramberg skole har bestemt seg for å teste ut leksefri skole, som den eneste skolen i Moss.

 

Hva er bakgrunnen for at dere har blitt med i dette prøveprosjektet?

– Skole-, oppvekst- og kulturutvalget vedtok at man skulle invitere skoler til å prøve ut leksefri skole neste skoleår, etter initiativ fra Ungdommens Bystyre. Deres forutsetning var at elever, lærere og foreldre skulle være enige om å bli med. Det var tilfellet hos oss. Et stort flertall av elevene våre ville teste det ut. Det samme gjelder blant lærerne og ledelsen vår. Da vi spurte foreldrene om de ønsker leksefri skole på Ramberg, svarte 385 foreldre ja, mens 188 sa nei.

Hva er grunnen til at dere ønsker en leksefri skole?

– Vi ville prøve det ut for å se om vi kan sikre at vi får tilstrekkelig med repetisjoner og overlæring i skoletiden. Ved ikke å ha lekser, vil vi få frigjort mer tid på skolen. Vi slipper å bruke tid på å gjennomgå lekser. Det kan også være en god motivasjon for elevene. De er opptatt av at fritid skal være fritid. Mye fritid blir borte fra dem ved å gjøre lekser. De vil heller gjøre andre ting.

Hva håper du resultatet av prøveprosjektet blir?

– Jeg håper vi lykkes i den forstand at elevene slipper å ha lekser, og at vi kan oppnå de samme resultatene ved at elevene jobber faglig og sosialt på skolen.

Dere er den eneste skolen i Moss som har valgt å bli med på dette. Hva tror du er grunnen til det?

– Det vet jeg ikke, jeg kan ikke svare for dem, men for vår egen del har vi i mange år hatt fokus på dette med lekser. Leksebevissthet er helt sentralt for at lekser skal bli mulig å mestre for elevene uten hjelp fra voksne.

Dere ønsker å gjennomføre dette på alle trinn, fra 1. til 7. klasse. Bør tiltaket tilpasses de forskjellige skoletrinnene?

– Det er naturlig for oss å ha leksefri på alle trinnene. Vi må alltid følge opp elevene og være klar over hvilke ulike funksjonsnivå de har, og innrette opplæringen deretter.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Innsirkling-trilogien av Carl Frode Tiller.

Hva gjør deg lykkelig?

– At jeg sammen med andre kan oppleve både nærhet og nye opplevelser, ved treffe nye mennesker og kulturer.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg vet ikke om jeg hadde noen helter, men jeg hadde jo en søster som jeg så opp til.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da reiser jeg bort.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg er en gammel nyfeminist, så jeg tror nok jeg kanskje ville gått i demonstrasjonstog for kvinners rettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Ja, det ville vært rart om man ikke angret på noe når man har fylt 63 år. Men de valgene man har tatt, tok man på bakgrunn av det man visste der og da. Derfor blir det ikke så mye å angre på heller.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte ha vært en billedkunster, enten Christer Glein eller Håkon Bleken.