Boligutlån i Moss fra DnB: 1,6 milliarder

– Vi lånte ut 1,6 milliarder kroner til boligkunder i mosseregionen i 2018. Men vi er ikke redde for sikkerheten på boliglånene, sier Øystein Undrum. Han er banksjef for privatmarkedet Østfold Nord i DnB.

– Med sin nærhet til Oslo, kort vei til Sverige og flott natur rundt Oslofjorden og Vansjø er Moss regnet som et attraktivt tilflyttingsområde, sier Øystein Undrum. Banken har en markedsandel på 36 prosent av boliglånene i Moss

– God sikkerhet

På tross av det høye utlånet til boliger, avviser Undrum likevel at det er et overopphetet boligmarked i Moss.

– Det er et sunt og balansert marked. I den siste tida før jul var det usedvanlig høy aktivitet. Svært mange brukte leiligheter var på markedet, og det tok noe lengre tid å solgt dem, enn det vi er vant til. Liggetiden i markedet var omkring en måned i gjennomsnitt.

– Hvordan er sikkerheten for boliglånene?

– Den er faktisk god. Boliglånsforskriften, som kom for et par år siden, gir klare retningslinjer for krav til utlån. Ingen får låne mer enn fem ganger sin egen inntekt, og det er krav til egenkapital. Dette fører til at det store flertallet greier å betjene lånene sine. Samtidig blir vi nødt til å si nei til en del kunder, sier Undrum.

Han viser også til at Norges Bank satte opp renten i 2018, noe som også har dempet trykket i boligmarkedet.

+ 7,5 prosent i Halden

– Boligprisene økte mest i Halden i 2018, men prisnivået i Moss er fortsatt høyest i Østfold, sier leder i Østfold Eiendomsmeglerforening, Amund Tvete Hermansen. Han sier at det var en gjennomsnittlig økning i Østfold på 4,5-5 prosent, men at det var en del variasjoner mellom tettstedene.

– Det er noe overraskende at Halden hadde en gjennomsnittlig prisvekst på hele 7,5 prosent i fjor. Men vi må huske at kvadratmeterprisen i Halden er 25.500 kroner. Mens tilsvarende pris i Moss er 37.000, sier Hermansen.

Han tror at Halden vil bli mer attraktiv når den nye toglinjen gjennom Østfold vil føre til kortere reisetid mellom festningsbyen og Oslo. Men fortsatt regner Hermansen med at Moss vil være lokomotivet når det gjelder prisnivå i Østfold.

– I meglerbransjen blir høyt prisnivå vanligvis regnet som et positivt trekk. Hvorfor?

– Det er et tveegget sverd. For boligkjøpere er det tøft når prisene stiger, mens selgerne vil ha høyest mulig pris. Samfunnsøkonomisk er det nødvendig med en viss prisstigning. Hvis prisene står stille, eller begynner å falle, avventer ofte folk å kjøpe boliger. Hvis det blir stillstand markedet, er det færre som vil bygge nytt. Dermed er det lett å komme inn i en negativ ringdans. Hvis byggemarkedet faller, blir det mer arbeidsløshet, og samfunnsøkonomien kommer i ubalanse. Det beste er en sunn og balansert prisstigning, slik vi har det i Østfold, sier Hermansen.

Høyere enn gjennomsnittet i Norge

Med unntak av Halden har det vært en jevn prisstigning på boliger i Østfold. Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser en økning i 2018 på 5,0 prosent i Fredrikstad, 4,0 prosent i Sarpsborg og 3,5 prosent i Moss. På landsbasis var den gjennomsnittlige prisøkningen 2,8 prosent. Der har Agder-fylkene og Rogaland trukket nivået nedover, som en etterdønning av at mange har jobbet i oljebransjen, som for få år siden ble kriserammet.