Mannen i 20-årene ble i Moss tingrett dømt til en samlet straff på ett år og fem måneders for alle lovbruddene han sto bak.

Ble slått ned på fyllinga – havnet i koma

Alle som rører faren hans blir skadet eller drept, var forklaringen til den voldsdømte mannen, som angrep en medkunde på søppelfyllinga.

Han er nå dømt for en rekke forhold i Moss tingrett, hvorav det groveste var en voldsepisode som skjedde på Solgård avfallsplass for litt over to år siden.

Der slo han til en mann så hardt at fornærmede måtte fraktes til Ullevål og legges i kunstig koma. Det ble senere påvist hjerneblødning og brudd øverst i øyehulen og i kinnbeinet.

Hjerneblødningen ble karakterisert som «farlig».

Har fått varige men

I dag har fornærmede fortsatt vanskeligheter med syn, hørsel og sensibilitetstap i venstre lår. Han har også konsentrasjonsvansker og balansevansker, kommer det fram i dommen.

Ifølge fornærmedes fastlege er det ikke sannsynlig at skadene blir helt bra.

– Retten legger til grunn at skadene er varige, konkluderte en enstemmig dommertrio i Moss tingrett.

Tømte søppelet feil

Bakgrunnen for volden skal ha vært en uoverensstemmelse mellom en ansatt og den domfelte, som var på fyllinga med sin far.

Den ansatte oppsøkte de to og ga beskjed om at de hadde tømt hageavfallet sitt feil, nemlig uten å fjerne søppelposen først.

På et tidspunkt kommer fornærmede til og rører den domfeltes far på skulderen. Et vitne hørte da den domfelte si «ikke rør faren min», før han slo ned mannen.

– Blind vold

Et annet vitne skal kort tid etter ha snakket med mannen som slo. Da forklarte den voldsdømte mannen i 20-årene at han skader eller dreper alle som rører faren hans.

Retten konkluderte med at fornærmede ble et offer for uprovosert, blind vold.

Angrep islamkritikere

Den samme mannen ble for øvrig også dømt for å ha gått til fysisk angrep på ett av medlemmene i gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), da de holdt appell i Moss.

Les mer om det her: Fløy på islamkritikere – må møte i retten

Den samlede fengselsstraffen ble satt til ett år og fem måneder.