AKSJONSLEDER: Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss.

Ber om svar: – Hva er bra med den vedtatte jernbaneplanen?

Aksjonsleder Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss etterlyser et tydelig svar fra politikerne om hvorfor den vedtatte planen er bra for byen.

I mandagens møte med Harald Tom Nesvik, Frps parlamentariske leder, etterlyste Jonathan Parker, frontfiguren for aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss, et tydelig svar fra politikerne i jernbanesaken.

– De sier vi må følge vedtaket som er gjort, men de sier ikke hva som er bra med vedtaket, mener Parker.

Les også: Har konkret alternativ klart, men kommunen vil ikke lytte

Ordfører Tage Pettersen (H) kommer spørsmålet i møte med følgende svar:

– Aller først vil jeg si at alle politiske vedtak er reverserbare. Spørsmålet er om det er formålstjenlig eller ikke. I denne saken mener 31 av 39 bystyremedlemmer at saken er godt utredet og at vedtaket står seg godt, skriver han i en epost, og fortsetter:

– I dag står Høyre, Ap, SV, Venstre og KrF bak vedtaket som foreligger. Få saker har vært gjennom så mange høringer og runder med klagebehandling. Tross dette står vedtaket seg godt. Dette er også konklusjonen fra Fylkesmannen etter at klagebehandlingen er gjennomført. I etterkant av dette har også kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet Fylkesmannens behandling av saken.

Pettersen mener at løsningen som foreligger vil være god for byen og vil sørge for gode muligheter til utvikling.

– Vi har vært opptatt av tidligere vedtak om kobling til Moss Havn. Bane Nor har en negativ holdning til å etablere stasjoner i tunnel. Det politiske Moss ønsker stasjonen i dagen, da dette er med på å skape en god trygghetsfølelse. Sammenligner man med Nationaltheateret stasjon, så vet vi at en eventuell underjordisk stasjon i Moss vil ligge dypere og ha langt færre passasjerer, skriver Pettersen i sitt svar til Dagsavisen Østfold.