BENEKTER: Leder Shakeel Rehman i Moss Ap står fast på at det ikke er inngått ordføreravtale mellom Ap og Høyre.

Benekter at det er en H + Ap-avtale

Leder Shakeel Rehman i Moss Ap vil ikke innrømme at det foreligger en avtale mellom Høyre og Ap om ordførervalg og hovedutvalg, slik Dagsavisen Østfold kunne avsløre i helgen.

Av Paul Norberg

– Vi har snakket med flere partier om hva som skjer når Tage Pettersen sannsynligvis kommer på Stortinget, sier Shakeel Rehman.

– Men vil du bekrefte at det har vært flere konkrete møter mellom de to største partiene for å samarbeide om ordfører og sammensetning av hovedutvalg?

– Nå har vi fullt fokus på valgkampen. Etter 12. september skal vi starte arbeidet med hva som skjer i bystyret. Jeg vil ikke bidra til spekulasjoner om hva som vil skje i bystyret når vi høyst sannsynlig må velge ny ordfører 25. september, sier Rehman, som på direkte spørsmål svarer nei på om det foreligger en avtale om ordførervervet.

Les også: Høyre vil ofre ordføreren for å styre Moss sammen med Ap
Les også: De så sjokkalliansen komme: - Det blir et demokratisk underskudd

– Vi har fryktet dette fra Fagforbundets side, sier hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt i Fagforbundet Moss.

– Hvorfor?

– Vi må tilbake til samarbeidet mellom Høyre og Ap når det gjelder handlingsplanen for byen for de kommende årene. Fagforbundet ble ikke orientert på forhånd, og vi hadde da et møte med Ap. Vi var ikke tilfreds med resultatet av møtet, og syntes at Ap hadde fått forsvinnende lite ved å gå i allianse med de borgerlige partiene. Det hele faller litt mer på plass når vi ser at ordførerposisjonen kan bli sikret, uten at de mindre partiene kan få innflytelse, sier han.

– Men det kan få store konsekvenser. LO har gitt støtte til venstresiden for å sikre innflytelse mot privatisering innen helse- og omsorg og for å støtte en utvikling som går mot de sosiale ulikhetene i Norge. Når Ap går i allianse med Høyre, kan det gi negative signaler langt utenfor byens grenser, også i valgkampen, sier Frank Bergflødt.