Skanem Moss AS. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

Bekymret over nedleggelser i Moss

- Industrisituasjonen i Moss er høyst bekymringsfull. Bedriftsnedleggelser og avviklinger skjer langt oftere enn i resten av fylket, sier John Rune Holmen i Fellesforbundet Østfold.

- Nå avvikles Langseth AS, som har vært produksjonsbedriften til Wärtzila på det gamle Moss verft-området. Og alt tyder på at Skanem Moss AS blir solgt til svenske Emballator AB, med henblikk på å bli nedlagt. Vi har hatt møter med de tillitsvalgte på Skanem, men har dessverre ingen botemidler mot bedriftseiere som ikke vil drive lenger, sier Holmen.

- Hva har dere rådet de tillitsvalgte til?

- Vi har veiledet når det gjelder alt det formelle rundt avvikling av virksomheter. Men når 50 ansatte står i fare for å miste jobben, er det klart at vi også har forsøkt å se på andre løsninger. Det viktigste har vært å be de lokale tillitsvalgte om å se om det finnes muligheter for videre drift, med andre eiere enn Emballator AB. Den svenske konkurrenten har kun en agenda, og det er å nedlegge virksomheten, slik at de blir kvitt en brysom konkurrent. Men de tillitsvalgte på Skanem er i en vanskelig situasjon, og alt tyder på at eierne har bestemt seg. Og da er det bare et tidsspørsmål før oppsigelsene kommer.

 

På vikende front

Det har vært få investeringer i produksjonsutstyr over flere år, og mye tyder på at eierne i Skanem-gruppen har hatt avviklingsplaner i mange år.

- Hvorfor er dere opptatt av å få avviklet virksomheten i Moss, styreleder Erik White?

- Dette er en del av strukturrasjonaliseringen i blikkbransjen. Blikkemballasje er på vikende front til fordel for plastemballasje, og det er en tid for alt. Vi er fullt klar over at Moss er blitt hardt rammet av bedriftsnedleggelser og avviklinger i en lang periode, med Helly Hansen, Peterson-konsernet, TrioVing og flere andre. Det er dårlige tider for industrien i Moss. Men vi må vurdere dette bedriftsøkonomisk, og vi kan ikke se at vår virksomhet i Moss er levedyktig lengre. Derfor går vi til det skritt å selge.

- Når blir salget av Skanem Moss gjennomført?

- Vi har ikke noen klar tidsplan, men det er sannsynlig at vi kommer til enighet i midten av januar.

- Blir det da oppsigelser av de ansatte fra 1. februar neste år?

- Jeg kan ikke si konkret hvordan prosessen går videre. Først må det bli enighet om et salg. Hvis så skjer, er det en del prosedyrer som skal på plass. Det blir drøftinger med tillitsvalgte og avklaring med fylkesmyndighetene.

Dårlige tider

Mens norsk industri har fått drahjelp i form av en sterkt svekket krone, har prosessen på Skanem Moss kommet så langt allerede at den ikke vil bli reversert. Bedriften kjøper årlig 4.000 tonn blikkplater i Tyskland. Dette betales i euro, og den svekkede kronekursen vil dermed ytterligere forsterke de økonomiske problemene.

Færre medlemmer

John Rune Holmen i Fellesforbundet forteller at Moss er det eneste stedet hvor fagforeningen mister medlemmer.

- Det er nesten ikke medlemmer igjen i det gamle jern og metall-området i mossedistriktet. Når Skanem og Langseth nå forsvinner, blir det ytterligere nedskalering. Dette er en trist industriutvikling, mener Holmen.