Havnesjef Reidar Hansen må belage seg på å vente med å dumpe stein i havna. FOTO: ELISABETH SKOVLY

Behandler havneklager

Etter fire klager på fylkesmannens ja til dumping av stein utenfor Moss havn, kan dumpingsarbeidet nå bli utsatt.

For kort tid siden sa Fylkesmannen i Østfold ja til at Moss havn kunne få dekke til forurenset sjøbunn i østre del av Værlebukta. Tildekkingen ble flagget som et miljøtiltak, men er også en del av en mer langsiktig plan om å utvide og/eller flytte havnearealene. Da må en tildekking av sjøbunnen til, før man eventuelt kan fylle ut og bygge opp, slik at arealet over vann blir utvidet.

Bystyret i Moss sa ja til tildekkingen, men det var Fylkesmannen som fikk siste ord i saken. De sa også ja.

 

Siste ord er ikke sagt

Nå ser det likevel ut til at siste ord ikke er sagt. Etter fire klager på vedtaket, skriver Fylkesmannen nå at de har kommet til at alle klagene kan tas til behandling.

Klagene kom fra Kallum og Kleberget vel, Arbeidsgruppen Stopp planen om utvidelse av Moss Havn, Partiet Rødt og Miljøpartiet de Grønne Moss & Rygge.

Alle fire klager er oversendt Moss Havn, slik at de skal kunne uttale seg. Fristen er satt to uker fram i tid.

Etter at en eventuell uttalelse fra Moss Havn foreligger, vil Fylkesmannen vurdere om klagene skal få såkalt oppsettende virkning, altså at selve arbeidet med tildekkingen ikke kan starte før klagene er ferdigbehandlet.

 

- En seier

- Det ser vi som en liten seier, sier Eirik Tveiten i Rødt Moss, som var en av klagerne.

Han er glad for at Fylkesmannen ser at klagen fra Rødt er faglig fundert og at den behandles deretter.

Fylkesmannen vil behandle klagene etter at uttalefristen for Moss havn har utløpt. Dersom klagerne ikke gis medhold i saken, vil den sendes videre til Miljødirektoratet.

- Vi har gjort Fylkesmannen oppmerksom på at de kan ha gjort en feil i den faglige vurderingen av saken. Nå får de mulighet til å rette opp i dette. Dersom de ikke gjør det, er det øverste hold, altså Miljødirektoratet, som skal avgjøre, forklarer Tveiten.

Han understreker at de ikke har klaget fordi de er uenige i saken, men fordi de mener de har en miljøfaglig grunn til å klage.

Fylkesmannen skriver at de tar sikte på å være ferdig med sin klagebehandling innen utgangen av året.