Barnetrygden i Moss skal ikke lenger føres som inntekt

– En del barn kan nå lettere få delta på bursdager eller andre aktiviteter som de ellers er avskåret fra.

Av Paul Norberg

Det sier Cecilie Aas Roos i «Hjelp oss å hjelpe». Hun viser til junivedtaket i Moss kommune, som sier at barnetrygd ikke lenger skal regnes som inntekt for sosialklienter.

Mosseengler

Cecilie Aas Roos er sterkt engasjert i hjelpeprosjektet, og hun forteller at det er altfor mange som lever fra «hånd til munn» i det moderne velferdssamfunnet.

– Ting som vi tar for gitt, er ofte helt uoppnåelig for dem som sliter økonomisk. Noen har ikke råd til tannkrem eller vaskemidler. Mange barn mangler leker og klær. Heldigvis er det mange mosseengler; både privatpersoner og forretninger som er villige til å hjelpe. Jeg kan nevne Spar på Krapfoss, som har hjulpet oss med matvarer i lengre tid. Kiwi på Høyda samler varer i en kurv som vi får til utdeling. Sentrumsbutikken Mani har tatt penger fra sitt eget budsjett og ved juletider gir de nye leker til barn. Flere andre forretninger hjelper til på samme måte. Og en rekke familier stiller opp med både klær og matvarer.

– Nylig fikk vi en bønn om hjelp med mat og vaskemiddel. En kvinne så fram til tre ukers ferie hjemme med barna i neste uke. Men hun gruet seg også fordi det er vanskelig å få økonomien til å strekke til.

Cecilie Aas Roos sier at det ofte er skambelagt å be om hjelp. Men hun viser til at dette er en situasjon de fleste kan havne i. En brå slutt på et arbeidsforhold, en alvorlig skade eller uventet sykdom kan føre til dramatisk nedgang i inntekt.

– Det er ikke alltid sikkerhetsnettet i Velferds-Norge holder helt mål. Da er det viktig å vise solidaritet i praksis, sier hun.

– 471 barn

I Moss er det 471 barn som lever i familier som mottar sosialstøtte gjennom Nav. Praksis har vært at barnetrygden er blitt inntektsført, og dermed har sosialklientene fått mindre utbetalt i trygd.

– Moss kommune har dermed spart noen millioner kroner årlig. I 2017 gikk kommunen med 46 millioner i overskudd. Rådmannen har beregnet at 4,5 millioner av dette overskuddet skyldes innsparinger kommunen har gjort på bakgrunn av denne ordningen. Baksiden av den kommunale gevinsten er at de fattigste i Moss blir rammet økonomisk. Rødt har lenge jobbet for å få bystyret med på et vedtak om at barnetrygden må fjernes fra inntektene til alle som er avhengig av sosialstøtte. Og heldigvis ble det et klart flertall for dette i siste bystyremøte før sommeren, sier Eirik Tveiten i Rødt Moss.

– Gjør et helt annet inntrykk

Det er dette vedtaket som nå gir sosialklienter med barn en litt bedre hverdag.

– Det er faktisk mange i mossedistriktet som ikke kan sende barna sine i bursdager, fordi de ikke har penger til gaver. Det er de samme barna som heller ikke får delta i ulike aktiviteter som koster penger. Derfor betyr opp mot en tusenlapp ekstra hver måned ganske mye for deres livssituasjon, sier Roos.

Hun forteller at organisasjonen jobber på idealistisk basis, og hjelper familier med mat, klær, vaskemidler, leker og andre nødvendighetsartikler. De har en egen Facebook-side der det kan søkes om hjelp anonymt. «Hjelp oss å hjelpe» henvender seg til publikum for å få inn det som det er behov for. Og leverer varene på døra.

Tidligere i sommer var ordfører Hanne Tollerud (Ap) med organisasjonen, og fikk se hvordan de jobber.

– Det var lærerikt. Jeg fikk innsikt i en del av Moss som er skjult for de fleste. Når vi i bystyresammenheng snakker om et visst antall fattige, så er det tørre tall og statistikker. Når vi ser menneskene bak statistikkene, så gjør det et helt annet inntrykk. Jeg er glad for det vedtaket vi gjorde. Det koster kommunen en del penger, men det er verdt det når vi ser at dem som trenger det mest får litt ekstra å rutte med.

Hun mener at ordningen med å inntektsføre barnetrygden for sosialklienter bør opphøre på landsbasis, og at statlige myndigheter bør finansiere ordningen. I dag er det hver enkelt kommune som avgjør hvordan dette skal praktiseres. Og de aller fleste kommunene i Norge inntektsfører barnetrygden.

– Regjeringen har varslet at denne saken skal utredes videre, og jeg vil ta opp dette med stortingsrepresentanter fra Østfold, uansett hvilket parti de tilhører, sier Hanne Tollerud.

Vedtaket i Moss kommune gjelder fra 1. september i år, og det er bevilget 1,8 millioner kroner for årets fire siste måneder. Pengene skal tas fra det økte utbyttet fra Østfold Energi.

– Vil det bli fulgt opp i budsjettet for 2019?

– Vi skal ha budsjettkonferanse i september, og da vil en oppfølgning av denne saken bli drøftet. Men jeg kan ikke forskuttere hva som blir resultatet for det kommende budsjettet, sier Hanne Tollerud.

– Bør følges opp

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) fra Sarpsborg er glad for vedtaket i Moss. Han forteller at SV har fremmet forslag på Stortinget som skal hindre kommunene å inntektsføre barnetrygden for dem som mottar sosialstøtte.

– Vi fikk ikke flertall. Heller ikke Arbeiderpartiet støttet oss. Men det ble en delseier ved at regjeringen aksepterte å utrede barnetrygdspørsmålet. Dermed vil det komme tilbake til Stortinget, sier Øvstegård.

Det store flertallet av norske kommuner har en ordning der barnetrygden regnes inn som inntekt. Øvstegård mener at det kun er omkring 70 av de 422 norske kommunene som har vedtak om at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt.

På grunn av ferieavviklingen har det vært vanskelig å få en full oversikt. Kommunenes Sentralforbund (KS) skriver i en epost at organisasjonen ikke har oversikt over dette. Kragerø er en av byene som har innført den samme ordningen som i Moss.

– Vedtaket ble gjort i 2016, og har ført til en årlig økning i våre utbetalinger på omkring tre millioner kroner, sier NAV-leder Håvard Dahl Haugan.

Kragerø har 111 innbyggere som mottar sosialhjelp og som er over 30 år gamle. Dette er kun personer som følges opp av Nav Kragerø. Flyktningtjenesten er ikke en del av dette tallmaterialet.

– Siden ordningen har vart forholdsvis kort tid, så kan vi ikke trekke klare konklusjoner for hvordan dette fungerer ennå. Men siden det ikke er gitt nasjonale retningslinjer for hvordan barnetrygden skal beregnes inn, så er det den enkelte kommune som får regningen, sier Nav-lederen i Kragerø.