Annonse
Sparer trolig 140 millioner: Bedre godstog vil gi mindre støy og dermed færre støyregulerende tiltak.

Bane Nor sparer 140 millioner med tog som bråker mindre

Når den nye jernbanen gjennom Moss står klar i 2024 skal alle godstog ha fått byttet bremseklosser, noe som vil sørge for kostnadsbesparelse på cirka 140 millioner kroner.

Annonse
Lokale nyheter

I en stortingsproposisjon er det foreslått å spare cirka 140 millioner kroner i støyreduserende tiltak i forbindelse med det nye dobbeltsporet gjennom Moss. Ved første omgang kan man stille spørsmål ved dette og lure på om det vil få konsekvenser for mossingene, men bakgrunnen for kostnadsbesparelsen er at godstogene i framtiden skal få nye bremseklosser.

– Godstog er den største kilden til støy, og det er et EU-regulativ som sier at man skal skifte ut dagens bremseklosser av støpejern med komposittklosser, noe som gjør at togene vil bli mer støysvake, sier Jarle Rasmussen, prosjektleder i Bane Nor.

Tror på 2024

– Men da er det jo gitt at de nye godstogene er klare til banen åpner?

– Det er et krav til utskiftning på alle godstog, men framtidsplanen er ikke på plass, slik at vi i dag ikke vet om alt er skiftet til 2024.

Rasmussens kollega i Bane Nor, prosjekteringsleder for offentlig plan, Trygve Sørbø Kvarme håper de støysvake godstogene vil være på plass til banen åpner i desember 2024.

– Vi er pålagt å gjøre de tiltakene som skal til for å hindre at folk blir plaget av støy. Vi har ikke sett på konkret hva de nye godstogene vil si for støyreduseringstiltakene i Moss ennå, men departementet antar at vi vil kunne redusere utgiftene, sier han.

– Men er det bare godstog som bråker?

– Alle tog lager støy, men de som gjør utslaget når vi måler – spesielt i Moss hvor togene ikke kjører så fort – er godstogene. De er verstingene. Å bytte bremseklossene vil være veldig effektivt, og skulle det vise seg at vi ikke har fått på plass bremsene innen banen er ferdig, får vi gjøre ytterligere støyreduserende tiltak på flere hus.

Mindre støy fra banen

Beregningsmodellene rundt støynivå er gitt av Miljødirektoratet. Trygve Sørbø Kvarme håper at den nye banen jevnt over vil bli mindre støyete enn den gamle.

– Jeg vil tørre å påstå det. Det sier seg selv at færre mennesker vil bli påvirket når fem kilometer av banen som ligger i dagen nå, vil bli lagt i tunnel. Dessuten er den gamle banen fra 1800-tallet, da det antagelig ikke fantes noe regelverk rundt støy. Moderne skinner og sviller vil medføre at togene kommer til å gå mer stille, sier han.

Togene vil, på enkelte strekninger, kjøre i langt større hastighet enn de gjør i dag, og på disse strekningene må man kunne forvente litt mer støy.

Dem som havner i såkalt «røde» og «gule» støysoner vil få tilbud om å gjøre støyreduserende tiltak, som blant annet å skifte vinduer, flytte soverom, få satt opp glassvegg ved verandaen, eller lignende.

– Man må ikke, men det er et tilbud vi gir, sier Sørbø.

Annonse