Annonse
Argumenterer likt: Bane Nor i Vestfold og Bedre Byutvikling Moss i Østfold er helt enige om hvordan det er fordelaktig å bygge jernbane. I Bane Nors svar til lokale aksjonsgrupper i Larvik, lister de opp helt den samme argumentasjonen som BBM lister opp når de fremmer sin alternative utredning i Moss. FOTO: BANE NOR

Bane NOR og Bedre Byutvikling Moss er enige! På en måte.

Bane NOR i Vestfold argumenterer nesten identisk med Bedre Byutvikling Moss i spørsmål om plassering av jernbanetrasé.

Annonse
Lokale nyheter

I et innlegg med overskriften «Derfor er stasjon på Bergeløkka vanskelig», lister Bane Nors planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik, Hanne Sophie Solhaug, opp fire punkter som beskriver hvorfor deres ønske om stasjonsplassering byr på utfordringer.

Det interessante? De fire punktene er identiske med Bedre Byutvikling Moss (BBM) sin argumentasjon for hvorfor Bane Nors vedtatte jernbanetrasé i Moss er uheldig.

– Er ikke dette litt påfallende, Jarle Rasmussen?

– Ja, jo, jeg ser poengene, uten at BBM sin løsning er veldig god av den grunn, sier prosjektsjefen for strekningen Sandbukta-Moss-Såstad.

De fire punktene

Solhaug avviser velforeningenes ønske om stasjonsplassering med følgende punkter:

1) Store områder med løsmasser, som er teknisk krevende og svært kostbart å bygge i.

2) Den vil føre til flere kurver, som betyr at toget må holde lav hastighet, som igjen betyr økt reisetid og lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

3) Stasjonen vil bli dårlig koblet til eksisterende infrastruktur og være lite sentral.

4) ...og komme i konflikt med ny E18 og dagens veisystem.

Skal man sammenligne de fire punktene fra Bane Nor i Vestfold med BBM i Østfold, sier de begge at det er for mye løsmasser i den vedtatte traseen, kurver som senker hastigheten, lite sentral plassering – BBM ønsker stasjon på Myra – samt at banen havner i konflikt med riksvei 19.

Enig i noe

– Disse argumentene kunne jo vært signert BBM?

– Ja, det kan man kanskje si. Poengene med hastighet og sånt er jo viktige poenger, og man lager ikke en vanskelig trasé hvis man kan lage en rettere en, sier Rasmussen.

– Men likevel er BBMs alternativ kategorisk avfeid?

– Man har jo en reguleringsplan og et vedtak å følge.

– Men det vedtaket er gjort på utredninger som strekker seg tilbake til 1993?

– Ja, men bestillingen kom i 2014 og utredningen er gjort basert på forholdene da.

– Vanskelig by å bygge i

Jarle Rasmussen sier følgende om problemene rundt Norsk Banes alternative trasé:

– Anleggsmessig er den veldig vanskelig. Den forutsetter at man skal bygge en undervannstunnel i Mosseelva og to kulverter i Vansjø. Bare det utgangspunktet gjør det veldig vanskelig. Det å sprenge seg ned i Mosseelva vil få anleggstekniske og miljømessige konsekvenser som ikke er sett nærmere på. Det vil nok også få større konsekvenser for anleggsgjennomføringen og husene rundt enn de sier.

– Så egentlig sier du at det er håpløst å bygge i Moss uansett hva man gjør?

– Ja, det er en by det er vanskelig å bygge jernbane i, for det er lite fjell her, siden den ligger på raet. Det er vanskelig å finne gode løsninger, sier Rasmussen.

 

Annonse