I dag er Rygge primært en helikopterbase, og blant annet hjem til flere av Forsvarets Bell 412-helikoptre gjennom 339-skvadronen. Dersom Forsvaret skal drive flyplassen alene, uten at kostandene kan deles med Rygge Sivile Lufthavn (RSL), vil det være langt billigere å ikke beholde flystripa operativ for kampfly.

Avgiften svir dobbelt for Forsvaret

Dersom Moss lufthavn Rygge legges ned, vil Forsvaret få en millionregning i fanget. Nå frykter Ap at det blir for dyrt å beholde flystripa.

 

I dag kjøper Forsvaret tjenester av Rygge Sivile Lufthavn (RSL) for å kunne opprettholde egen flyaktivitet og øvrige operative behov. Dette inkluderer brann- og redningstjenester, vedlikehold av rullebanen og tårntjenester. I fjor kom regningen på 34 millioner kroner.

Vil ha forsikring

Særlig dyrt er det å beholde Rygge som en beredskapsbase for kampfly.

«Hvis Rygge skal videreføres som beredskapsbase for kampfly vil kostnadene øke vesentlig ut over de behovene helikopteraktiviteten på Rygge gir», konkluderte Forsvarsdepartementet i deres høringsuttalelse til avgiften tidligere i år.

Det bekymrer Svein Roald Hansen (Ap), som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Østfold. Han sendte mandag et spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) hvor han ber henne forsikre om at flystripa på Rygge forblir operativ dersom den sivile driften legges ned.

– Jeg frykter den forsvinner. Flystripa er viktig å opprettholde, både med tanke på landets beredskap, men også for motorverkstedet til AIM Norway. De er avhengige av en flystripe. Hvis den legges ned får vi dermed en dobbelt smell, sier han.

Koster Forsvaret dyrt

Å drifte luftstripa på Rygge uten sivil hjelp er ikke den eneste økte utgiften Forsvaret får med flypassasjeravgiften. I tillegg har departementet regnet seg frem til at avgiften vil påføre forsvarssektoren en ekstrakostnad på om lag 37 millioner kroner i økte årlige reiseutgifter. Tallet er basert på antall flyreiser i 2015 og gjelder hele Norge, ikke bare Rygge.

Major Stian Roen, kommunikasjonssjef Luftforsvaret, sier at de følger med på situsjonen.

– Det pågår en prosess for å se på de eventuelle konsekvensene. I dag forholder vi oss til avtalen vi har med RSL.

Ryanair bekreftet i forrige uke at selskapet vil trekke seg ut av Moss lufthavn Rygge (MLR) innen 1. november dersom avgiften opprettholdes. Lavprisgiganten står i dag for 90 prosent av trafikken ved flyplassen og flyplassledelsen har lenge varslet at MLR legges ned når Ryanair forsvinner.

– Vi har sett at dette kan få en betydning for Luftforsvaret, men hvilken betydning det får er for tidlig å si på nåværende tidspunkt, sier Roen.

– Betyr en nedleggelse av den sivile flyplassdriften at det blir mindre attraktiv for Forsvaret å være på Rygge?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi forholder oss til nåværende langtidsplan, svarer han.

Den nye langtidsplanen for Forsvaret legges fram fredag neste uke. Der vil videre virksomhet på Rygge bli omtalt.

– Forsvarsdepartementet vurderer nå de økonomiske konsekvensene en eventuell nedleggelse av Rygge vil få. Det er for tidlig å konkludere, er alt seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg vil si til Moss Dagblad.