Fylkesrådmann Atle Haga kan smile for et positivt resultatregnskap for 2014. FOTO: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

Anstrengt økonomi i 2015

FYLKESKOMMUNEN: Mindre utbytte fra Østfold Energi, og svikt i både skatten og inntektssystemet, gir et krevende 2015.

Da fylkesrådmann Atle Haga i går la fram 2015-budsjettet, gikk fram at neste år blir et tøft år, økonomisk sett.

- Vi er i endring, og vi venter på både en kommunereform og en fylkeskommunereform. Det er trange økonomiske tider, og samtidig behov for store investeringer, sier Haga.

 

Må spare 40 mill.

Neste års budsjett går i balanse fordi det nå er lagt opp til at 40 millioner skal spares på omstilling og effektiviseringstiltak.

- På grunn av skattesvikt, omlegging av inntektssystemet og redusert utbytte fra Østfold Energi, har budsjettet vært svært krevende, sier Haga.

De 40 millionene fordeler seg på 5,5 millioner innen samferdsel, 17,5 millioner i opplæring, 18 millioner i administrasjon og fellestiltak, én million innen tannhelse og 1,5 millioner i regional utvikling.

 

Mindre energipenger

For Østfold Energi er ikke lenger så god butikk. Fylkesrådmannen skriver at man fra 2001 til 2014 har tatt et gjennomsnittlig utbytte på 105 millioner kroner årlig. I 2014 var det 60 millioner, mens for 2015 forventer Haga bare halvparten av dette, altså 30 millioner kroner.

- I tillegg til de reduserte energimidlene, ser vi ut til å tape 65 millioner kroner de neste fem årene på grunn av endringer i inntektssystemet. I tillegg står vi foran store investeringsbehov, særlig innen opplæring og samferdsel. Derfor er jeg opptatt av å etablere en felles forståelse av den økonomiske bærekraften i fylkeskommunen, og tilpasse ambisjoner og nye tiltak til prinsippene for sunn økonomiforvaltning, poengterer han.

 

Bussmetro på vei

Fylkeskommunen har lenge jobbet med et tilbud de kaller bussmetro i Moss. Rutene, som skal gå flere ganger i timen på sentrale strekninger i Moss, er nå på trappene, og fylkesrådmannen har satt av 1,5 millioner kroner til prosjektet i 2015.

- Det er til oppstart av driften. Vi har tidligere satt av tre millioner kroner til å komme i gang, forteller Haga.

Bussmetroen, som kan sammenlignes med en t-banerute, håper fylkesmannen kommer på beina neste år.

- Men det kommer litt an på planleggingen i Moss kommune også, sier han.

elisabeth.skovly@dagsavisen.no