Andelen yrkesaktive i Moss er ventet å synke dramatisk

Rådmannen i Moss forventer en dobling i antall innbyggere over 80 år i løpet av de neste 21 årene.

For innbyggere over 90 år ventes det at antallet vil ha økt med over 156 prosent innen 2040.

– Det sier litt om hvilke utfordringer kommunen som tjenesteleverandør står overfor, sa rådmann Bente Hedum da hun la fram sitt forslag til budsjett for 2019 og kommunens økonomiplan for de neste fire årene.

Vil føre til lavere skatteinntekter

Samtidig som at antallet eldre i kommunen vil øke betraktelig, forventes det at det vil være 8,7 prosent færre barn i alderen 6 til 12 år om 11 år.

– Hvis det slår til, er det bekymringsfylt, sier Hedum.

Befolkningsutviklingen betyr at kostnadene på pleie og omsorg vil øke i årene framover, noe som blir pekt på som ett av økonomiplanens utfordringer. Det er likevel ikke den største utfordringen.

– Det mest bekymringsfulle er at andelen yrkesaktive synker. Dette er ikke spesifikt for Moss, men landet generelt. Det er bekymringsfylt med tanke på skatteinntektene, sier rådmannen.

Ingen kutt i antall barnehager

Ved inngangen av 2018 bodde det flere personer over 90 år i Moss enn det var nyfødte barn under ett år. Den lave andelen barn betyr at det i dag er god kapasitet i barnehagene, særlig på Jeløy. Kommunen har redusert bemanningen deretter.

– Vil det være behov for å kutte i antall barnehager?

– Det er ikke noe vi foreslår nå. Det henger sammen med at det bygges så mange nye boliger i kommunen, svarer hun.

Hedum forventer nemlig at kommunen vil tiltrekke seg mange innflyttere i årene framover. De kan bringe med seg flere barn. I 2030 er det estimert at kommunen vil ha over 26 prosent flere barn under ett år enn i dag.

Historisk budsjett

Dette blir for øvrig det siste budsjettet i Moss kommune, slik vi kjenner den i dag. Fra og med 2020 vil kommunen som kjent ha slått seg sammen med Rygge.

Tallene i denne saken baserer seg på dagens kommunestruktur.

Dette blir også det siste budsjettet til rådmann Bente Hedum, som har bestemt seg for å avslutte sitt yrkesliv i det offentlige ved utgangen av 2019.

– Det er litt vemodig å stå her, sa hun under tirsdagens fremleggelse.