bekymringsfullt: Østfold kommer dårligst ut i Norge på sykepleierdekning.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel

Østfold er det fylket i Norge hvor det mangler flest sykepleiere. Moss er byen hvor det er mest akutt.

Sykepleier er det yrket det er størst mangel på i Østfold, viser tall fra Nav.

Statistikken viser at det mangler 425 sykepleiere i fylket totalt. Det er nesten tre ganger så mange som de to neste på listen, som er helsefagarbeidere og legespesialister.

– Vi er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen har for pasienter, pårørende og ansatte, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Karen Brasetvik.

Ufaglærte

Ifølge en kartlegging gjort av NSF spriker det mye mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i Østfold.

Kartleggingen ble gjort i en toukersperiode i mars i år.

Av 6500 oppsatte vakter, manglet det kvalifiserte sykepleiere til 1100 av dem.

Av de 1100 vaktene, ble omtrent halvparten fylt av andre helsefagarbeidere, 250 av ufaglærte, mens over 200 av vaktene forble ubemannet.

Etterlyser tiltak

Forbundslederen etterlyser tiltak og større aktivitet rettet mot både sykepleierstudenter og sykepleiere.

– Det er underlig at verken kommuner eller myndigheter har jobbet mer systematisk for å rekruttere og beholde sykepleiere. Så langt vi er informert, er det kun to av 18 østfoldkommuner som har laget en rekrutteringsplan. Det er Sarpsborg og Halden, sier Brasetvik.

Store forskjeller

Kartleggingen viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune i Østfold.

I Sarpsborg har kommunen de siste årene økt bemanningen, og hadde i den undersøkte perioden nesten 90 prosent dekning.

Her er det blant annet innført såkalte «buffervakter» som gjør å bøte på korttidsfraværet.

Kommunene i indre Østfold befinner seg på andre siden av skalaen, og aller dårligst var Marker med 67 prosents sykepleierdekning.

Spriker i Moss

Også kommunene i Mosseregionen kommer dårlig ut.

I Moss ble 75 prosent av de oppsatte vaktene dekket av sykepleiere i kartleggingsperioden. Det mest slående var imidlertid de store sprikene mellom virksomhetene.

Mens Peer Gynt hadde nær 90 prosent dekning, var kun 24 prosent ved Edda bofellesskap.

Behov for kvalitet

Ifølge Sykepleierforbundet har kommunene de siste årene fått ansvar for flere og mer alvorlig syke pasienter, noe som krever både erfarne og spesialutdannede sykepleiere.

NSF er derfor bekymret for pasientsikkerherheten og etterspør nå et solid løft.

– Vi trenger en nasjonal plan for å få folk til å velge sykepleierutdanning, sier Brasetvik.

– Og, ikke minst, arbeidsgiverne må gjøre det attraktivt å bli sykepleier igjen.