For første gang får også barn født i september og oktober tilbud om barnehageplass i høstens opptak. Det har foreløpig ikke bydd på problemer for Moss kommune. Her fra Melløsparken barnehage.

Alle barn får plass

I år får også barn født i september og oktober barnehageplass til høsten. – Det styrker integreringen, mener Ingjerd Schou (H).

 

Barnehageoppstarten er rett rundt hjørnet og for første gang har også barn født i september og oktober rett til barnehageplass i høstens opptak. Foreløpig har ikke det bydd på problemer for Moss kommune. Alle barn med rett til barnehageplass, har fått tilbud om det, forteller va Eek, fagkoordinator for barnehage i kommunen.

Noen venter fortsatt

– Barnetallene har gått noe ned de siste årene, så vi fikk ingen utfordringer i år. Mange står på venteliste, men alle som innfridde kriteriene og søkte innen fristen har fått tilbud, sier Eva Eek, fagkoordinator for barnehage i Moss kommune.

Per dags dato står totalt 71 personer på venteliste for å få barnehageplass i Moss. Mange av disse har barn som enda er for unge til barnehage, forteller Eek. Noen av dem som fortsatt venter har imidlertid rett til barnehageplass, men søkte for sent til årets opptak. Barnehagene sistnevnte gruppe har søkt seg til, er foreløpig fulle.

– I noen barnehager uten store søkertall, kan det være ledige plasser. Vi tilbyr barnehageplasser ukentlig, så er det opp til foreldrene å ta imot. Dersom foreldrene er fleksible med reising, kan det være enklere å få plass, sier Eek.

Styrker integreringen

Utvidet rett til barnehageplass bidrar til å styrke integreringen av innvandrerbarn, mener Ingjerd Schou (H), tidligere sosialminister og nåværende stortingsrepresentant for Østfold.

– Markedet har etterspurt en utvidelse, samtidig som tilbudet til nå har vært knapt. I tillegg har vi sett at en del av dem som kommer hit som innvandrere, har barnehagen som en viktig del av sosialiseringsprosessen for å lære seg språk.

Utvidelsen innebærer at alle barn som fyller ett år innen 31. oktober i år har rett til barnehageplass dersom man bor i kommunen man søker til, samt søker innen fristen. Likevel må barn født fra og med 1. november i prinsippet vente helt til neste år før de har rett til plass.

– Det skaper et kunstig skille. Derfor tror jeg det er viktig å få på plass fortløpende barnehageopptak, men det er en kommunal beslutning som påvirkes av budsjett og kapasitet, sier Schou.

I år har også retten til gratis kjernetid blitt utvidet. Alle treåringer fra lavinntektsfamilier, samt to- og treåringer i asylmottak, har rett på 20 gratis timer i barnehagen.

– Det er viktig for alle barn, og særlig de med innvandrerbakgrunn. Familier kan ha barn i barnehagen som lærer seg språk, samtidig som foreldrene kan komme seg i arbeid. Vi ser at barn som blir hengende etter gjerne har språkmangler, sier Schou.

Også Eek understreker viktigheten av gratis kjernetid.

– Til nå har omtrent 50 barn i Moss fått tilbud om gratis kjernetid og vi får inn nye søknader hver dag, sier hun.