Fylkesrådmann Atle Haga forteller at 2015 blir et tøft år for fylkeskommunen. FOTO: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

- Aldri nok penger

NAVN I NYHETENE: Atle Haga (59) er fylkesrådmann i Østfold. I går la han fram 2015-budsjettet for Østfold. Inntektene er sviktende og det blir trange tider framover,.

Hvordan begynner dere når dere skal lage et så stort budsjett?

- Vi tar utgangspunkt i budsjettet fra året før, og så ser vi på de føringene vi har fått fra Fylkestinget. I tillegg får jeg forslag fra alle våre virksomheter, som de videregående skolene og Østfold kollektivtrafikk. Men så er det gjerne slik at det kommer flere forslag inn enn det vi har penger til. Så dette må bearbeides. Vi ser på inntektene våre først, og så på hvordan vi skal komme i balanse.

Hvor vanskelig har det vært at inntektsgrunnlaget er sviktende?

- Det har vært spesielt vanskelig av flere grunner. Vi budsjetterer med 30 millioner mindre i utbytte fra Østfold Energi, skatteinntektene er sviktende og vi får mindre fra staten etter omfordeling av midler. Vi må gå gjennom alle sektorene, og se hvordan vi kan spare og drive smartere. Men det er veldig vanskelig, fordi behovene alltid er større enn pengene vi har til rådighet.

Hvor mye har arbeidet med kommune- og fylkeskommunereform hatt å si for budsjettarbeidet?

- Det har ikke betydd så veldig mye for oss neste år, fordi vi vet så lite om det. Vi har lagt opp til at 2015 blir som i år og at fylkeskommunen da eksisterer på samme måte.

Hva har dere valgt å prioritere i 2015?

- I opplæringssektoren har vi satset på tiltak for at flere skal fullføre videregående skole, og at flere skal få lærlingplasser. På samferdsel har vi satset på penger til mer gang- og sykkelsti samt et helhetlig tilbud til det nye sykehuset på Kalnes.

Hva har dere måttet prioritere bort?

- Vi har måttet dra ned litt over det hele i år, for vi må spare 40 millioner. Men det blir verre i årene som kommer. Fra 2016-2019 må vi til sammen kutte 100 millioner kroner til.

Hvilken bok har betydd mest 
for deg?

- Jeg er egentlig biolog, så fra barndommen husker jeg «Norges fugler» av Svein Haftorn. Det er litt sært, men jeg er veldig interessert i fugler.

Hva gjør deg lykkelig?

- På jobb merker jeg nå at det vi gjør er viktig for østfoldingene, og det gir personlig glede. Så kobler jeg av med å se på fugler.

Hvem var din barndomshelt?

- Det var Sverre M. Fjellstad. Jeg satt klistret til TV-skjermen da han tok oss med ut i naturen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- Jeg er plaget med leddgikt, og skulle ønske jeg hadde en bedre fysisk helse. Det er krevende med leddplager.

Hva gjør du når du skeier ut?

- God mat, øl og akevitt.

Hva er du villig til å gå i 
demonstrasjonstog mot?

- Vi i fylkeskommunen jobber mye for de svake i samfunnet, så jeg ville gått i tog for noe som handler om urettferdighet mot dem.

Er det noe du angrer på?

- Nei.

Hvem ville du helst stått fast 
i heisen med?

- Historisk: Jacob Nicolaj Wilse. Han var prest fra Indre Østfold på 1700-tallet, og la grunnlaget for et norsk universitet. Han var en folkeopplysningsprest.

elisabeth.skovly@dagsavisen.no