Annonse
Statsråd Solveig Horne (fra venstre) fikk en orientering av virksomheten til barnehuset i Moss av seniorrådgiver Monica Lillevik og leder Cathrine Bergheim ved Barnehuset.

485 avhør på Barnehuset hittil i år

– Er det virkelig så mye vold og overgrep som rammer barn, spurte en forbauset barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) da hun gjestet Barnehuset i Moss.

Annonse
Lokale nyheter

 

Av Paul Norberg

Hun besøkte Barnehuset onsdag, og fikk høre at det hittil i år er gjennomført 485 avhør av barn. Årsprognosen er 1.350 avhør. Mens statsråden var på besøk, pågikk det hele seks avhør i Barnehuset.

– Raskere avhør

– Politiet er blitt stadig dyktigere til å avsløre kriminalitet som enten rammer barn og unge eller tilfeller der de yngste er blitt vitner til vold og andre kriminelle hendelser. Det fører til at vi som jobber i barnehus må foreta mange avhør. Opprettelsen av Barnehuset i Moss i fjor høst har bidratt til at avhør av barn kan gjøres innen tidsfristen på én til tre uker. Tidligere var det barnehusene i Oslo og Hamar som gjennomførte avhør av barn i Østfold, Romerike og Follo, det som i dag er Øst politidistrikt. Nå frigjør vi kapasitet hos de andre barnehusene, sier Cathrine Bergheim, leder for Barnehuset Moss.

– Barnas beste

Barnehuset er opprettet for barn og ungdom hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med utviklingshemminger eller voksne som er særlig sårbare.

– Utgangspunktet for å komme til oss er en anmeldelse til politiet. Politiet skal foreta avhør på Barnehuset. I tillegg kan politiet foreta avhør på Barnehuset av unge som har krenket andre seksuelt. Målet er å styrke barns rettssikkerhet, og sørge for god helhetlig ivaretakelse av barn og familier. Jobben vår er å ivareta barnas beste, forteller Bergheim.

Hun er glad for at barne- og likestillingsministeren ville besøke Barnehuset i Moss, selv om Barnehuset er underlagt Politidirektoratet og justisministeren. Barnehuset samarbeider tett med barnevernet, og seniorrådgiver Monica Lillevik forteller at barnevernet er involvert i omkring halvparten av alle avhørene. Barne- og likestillingsdepartementet har forvaltningsansvaret for barnevernsloven.

- Betyr at flere blir avslørt

Cathrine Bergheim opplyser at Barnehuset kjøper medisinske tjenester av både Ahus og Sykehuset Østfold.

– Vi har lege tilgjengelig hele 200 dager i året. Det er langt mer enn de fleste barnehusene i Norge, slår hun fast.

Barnehuset behandler en variert liste av kriminalitet som barn og unge er blitt utsatt for. De siste årene har det vært en markant økning i overgrep på nettet.

– Dette genererer langt flere fornærmede enn i tradisjonelle overgreps- eller voldssaker. Dette er vanskelige saker, men det er på en måte positivt at vi får flere anmeldelser av slike saker. Det betyr at flere blir avslørt, på et felt hvor det er store mørketall, slutter Bergheim.

Annonse