- Vi har et stort antall saker hvor folk har latt seg friste av tilbud om forbrukslån, ofte til renter på over 20 prosent, sier Henning Dalbye hos Namsmannen i Moss. FOTO: PAUL NORBERG

13 biler tvangssolgt i fjor

En manglende betaling av parkeringsbot på en kommunal parkeringsplass kan føre til tvangssalg av bilen din.

Kommuner har det som betegnes som legalpant i bil ved overtredelse av parkeringsbestemmelser på offentlig parkeringsplass. Da kan det begjæres tvangssalg av bilen. En bilist som nekter å betale en parkeringsbot på 5-600 kroner, kan bli innberettet til Namsmannen. Da påløper det rettsgebyrer, som i dette tilfellet belastes kommunen, men som i neste omgang blir krevd inn fra bilisten.

Det opprinnelige kravet på noen hundrelapper kan fort komme opp i noen tusenlapper når det blir begjært tvangssalg. Hvis dette fortsatt ikke blir betalt, har Namsmannen fullmakt til å innhente bilen for tvangssalg.

Seksjonssjef Henning Dalbye hos Namsmannen i Moss forteller at dette ikke er noe uvanlig scenario.

- I slike saker blir ofte hele beløpet betalt av bileieren før bilen faktisk blir tvangssolgt, men da blir utbetalingen langt høyere enn den opprinnelige boten, sier han.

I 2013 gjennomførte namsmannen i Moss 13 tvangssalg av kjøretøy, selv om mottatt begjæringer var langt flere.

 

Svartelistet

Hele 1936 mossinger er svartelistet for betalingsanmerkninger. Dette går fram av en stor, landsomfattende undersøkelse som nylig ble presentert i VG. Det betyr at 6,2 prosent av byens befolkning sliter med inkassogjeld. Dette gir Moss en lite flatterende posisjon på landsbasis; nr. 356 av 403 registrerte kommuner. 25 norske kommuner er unntatt statistikken fordi de er så små at hver enkelt person lett kan gjenkjennes.

Gjennomsnittlige inkassogjeld i Moss er 135.000 kroner, et beløp som er midt på treet, sammenlignet med øvrige kommuner. I Råde er det tilsvarende beløpet drøyt 170.000, mens Rygge ligger i den andre enden av skalaen med 109.000 gjeldskroner.

- Jeg har ikke nøyaktig oversikt over den gjennomsnittlige gjelden på saker vi mottar hos namsmannen i Moss, men 135.000 høres ganske riktig ut. Mange krav er i størrelsesorden 5.-10.000 kroner, men det forekommer også millionbeløp. Vi håndterer også mange begjæringer om tvangssalg og/eller tilbakelevering av bil. Det kan være for eksempel være billån som ikke blir betalt eller ubetalte p-bøter. Vi har også et stort antall saker hvor folk har latt seg friste av tilbud om forbrukslån, ofte til renter på over 20 prosent. Et lån på 50.000 kroner kan raskt vokse til det dobbelte, og lett bli uhåndterlig for låntakeren, sier Henning Dalbye.

 

Trekk i lønn

Krav som kommer til namsmannen blir nesten utelukkende håndtert av inkassobyråer på vegne av kreditoren.

- De fleste selskaper inngår kontrakt med et inkassobyrå, som på profesjonell basis tar seg av kontakten med den som skylder penger. Det skjer via purrings- og inkassovarsler og det påløper inkassosalærer etter inkassoforskriften. Den som skylder penger får flere muligheter til å gjøre opp gjelden sin. Men det er mange som ikke har økonomisk mulighet til å betale, og da trer vi inn som representant for offentligheten. I en del tilfeller foretar vi lønnstrekk hos skyldnere som er i arbeid eller som mottar ytelser fra Nav. Namsmannen beslutter da trekk i lønn/ytelse, og pålegger arbeidsgiver eller Nav om å utføre trekkene, sier Dalbye.