0,52 i promille; mistet lappen

En 47-åring fra Rygge er nylig dømt i Moss tingrett til 16 dagers betinget fengsel og tap av førerkortet i åtte måneder. Han kjørte bil i påvirket tilstand.

Ryggemannen ble også dømt til å betale en bot på 60.000 kroner, noe som tilsvarer halvannen månedslønn.

Kostbart

Det ble en kostbar lærepenge for 47-åringen, som hadde drukket fem store glass rødvin, noe som tilsvarer rundt 1,5 flaske vin, på kvelden. Han regnet med å være rusfri dagen etter, og kjørte mot Kambo, der han ble stanset i en promillekontroll. Målingen viste 0,52 promille, noe som normalt kvalifiserer til tap av førerkort for 12 til 18 måneder. Retten har likevel kommet til at tapstiden skal settes ned noe.

Formildende

Retten viser til at siktede ikke hadde drukket de siste 12 timene før kjøringen, og det ble sett på som formildende at han gjorde en vurdering av sin mulige promille før han satte seg i bilen. Han var klar over at politiet foretok en promillekontroll ved Kambo, men trodde at han var helt rusfri. I tillegg ble det dokumentert i retten at siktede er avhengig av bil i jobben sin. Disse omstendighetene førte til at retten besluttet at tapstiden av førerkort ble satt til åtte måneder. 47-åringen pålegges å avlegge delvis (praktisk) prøve dersom han vil ha tilbake førerkortet.