Lærerleder Steffen Handal vedgår at ikke alle skoler var beredt til å takle digital undervisning

– Noen skoler og lærere har funnet fram til opplegg som etter forholdene fungerer godt. Andre er usikre på om de har truffet planken, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Onsdag skrev Dagsavisen om hvordan elever i videregående skole i snart to måneder nærmest har druknet i oppgaver og innleveringer samtidig som mange sjelden eller aldri har fått digital undervisning av lærerne ved hjelp av videoforelesning, chatt-diskusjoner og samtalegrupper med deling av fagstoff.

Ifølge påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, viser tilbakemeldinger fra fylkeslederne at det er regelen heller enn unntaket at lærere bare er tilstede noen minutter i begynnelsen av timen for å sjekke at elevene er logget på og gi beskjeder om stoff som skal pugges og oppgaver som skal løses – uten å være tilgjengelig og «sammen» med elevene resten av økta.

– De fleste lærerne er bare innom for å sjekke hvordan det går med oss. I veldig mange fag har jeg ikke hatt noe undervisning siden skolene stengte for nesten to måneder siden, fortalte Edvard Botterli Udnæs, tredjeårselev på Oslo Katedralskole og leder i Elevorganisasjonen Oslo.

Lærerleder Steffen Handal er ikke fornøyd.

Bakgrunn for saken: Jonas (16) sitter ofte alene på rommet til halv sju om kvelden

– Kan ha blitt for mye oppgaver

– Det er vanskelig å vite med sikkerhet allerede nå hvordan dette har gått. Men det er viktig å være klar over at hjemmeundervisning ikke er en fullgod erstatning for opplæring i skolen, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal til Dagsavisen.

Han vedgår at ikke alle var like forberedt da «tavla sprakk» og skolene og lærerne plutselig skulle basere alt de gjorde på kommunikasjon via digitale plattformer og verktøy.

–  Det varierer hvor gode forutsetninger skolene har for å lykkes. Noen skoler og lærere har funnet fram til opplegg som etter forholdene fungerer godt. Andre er usikre på om de har truffet planken, medgir Handal, som også skjønner elevens fortvilelse:

– Vi kan heller ikke utelukke at noen skoler kan ha basert seg i overkant mye på oppgaver og innleveringer, sier Handal, som samtidig har forståelse for at det kan være krevende for lærerne å gjennomgå helt nytt stoff gjennom digitale plattformer på en måte som gjør at alle elever henger med.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

– Ingen er fornøyd med dagens tilbud

Handal mener det åpenbart er viktig for veldig mange elever å komme tilbake til en tilnærmet normal hverdag. 

–  Ingen lærere jeg har snakket med er fornøyd med dagens tilbud, fastslår Handal.

Han mener bildet er sammensatt og sier det vil variere fra elev til elev hvor godt utbytte de får av hjemmeundervisning.

– Og det varierer for lærere hvor godt de har greid å legge til rette for opplæring i dagens situasjon, medgir Handal, som mener noen elever har trivdes mens andre synes det er vanskelig å følge oppleggene.

–  Felles for både elever og lærere er at de har savnet skolehverdagen, sier Handal.

Han minner om at digital hjemmeundervisning er nytt for de fleste og at skolen som sosial møteplass er svært viktig.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Strenge krav om dokumentasjon

Handal mener situasjonen er blitt ytterligere komplisert av at lærerne i de videregående skolene har strenge krav på seg om å skaffe omfattende vurderingsgrunnlag fordi årets eksamen er avlyst, samtidig som disse vurderingene skal dokumenteres.

– Det kan føre til at det har blitt i overkant mange vurderingssituasjoner nå mot slutten av skoleåret, mener Steffen Handal.

Han ser fram til at det vil komme mer kunnskap om dette tema på bordet blant annet når Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) avslutter sin spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og fylkeskommuner.

Handal understreker at Utdanningsforbundet ser behovet for at flest mulig elever kan komme tilbake på skolen så raskt som mulig.

– Forutsetningen må være at det skjer på en måte som helsemyndighetene mener er trygg. Jeg har tro på at et tilpasset og redusert tilbud gjøre det mulig å få flest mulig elever komme tilbake på skolen så raskt og trygt som mulig, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen