Legionella-utbrudd på Radiumhospitalet

Radiumhospitalet i Oslo har iverksatt tiltak etter at det er funnet legionellabakterier på sykehuset. Kilden til smitten er ikke funnet.

– I vannprøver vi tok 16. mai er det påvist legionellabakterier. Dette vises i analysesvar som delvis foreligger i dag. Ingen pasienter er meldt smittet per nå, sier smittevernoverlege Egil Lingsaas ved Oslo universitetssykehus til TV 2.

Dermed er det ingen som får dusje eller drikke vann fra springen før filtre er på plass. Bakterien distribueres via vann og formerer seg i vann. Den smitter ikke mellom mennesker.

Årlig registreres 20-30 tilfeller av legionellasmitte i Norge. Rundt halvparten av pasientene blir smittet i utlandet. Under det siste store utbruddet i Østfold i 2005 ble 55 mennesker smittet. Ti av dem mistet livet.