Larkollingen Martin Mathisen starter kafédrift i M:6-bygget på Verket

- «Kollektivet» skal bli det beste lunsjstedet i Moss, sier Martin Mathisen. Han har nylig signert en avtale om å overtakelse av kafédriften i M:6 -bygningen på Verket.

Med respekt for historien, og det arbeidet Høegh Eiendom har lagt ned i moderniseringen av Verket, vil vi beholde det tidligere navnet; Kollektivet. Jeg skal satse på kvalitet i alle ledd, og ønsker å utvikle en bydelscafé i det mest spennende området av Moss sentrum. Tungindustrien i Moss er borte, men lenge leve Moss. For byen er i ferd med å få seg et solid ansiktsløft. Og området rundt Mosse-elva er flott. Bosetningen øker, og det vil være behov for mange møteplasser, der folk kan få seg litt mat og drikke. Jeg har stor tro på en etablering i M:6-bygget på Verket, sier Martin Mathisen.
Han driver flere utesteder, og det mest kjente er nok Losen på Larkollen.

Ikke sikkerhetsnett

- Den tidligere kafé-eieren måtte kaste inn håndkleet da koronapandemien var et faktum. Er det riktig tid for en satsing nå?
- Jeg har aldri vært opptatt av å ha et sikkerhetsnett. Jeg liker å kaste meg ut i det jeg har tro på, og ser etter muligheter; ikke begrensninger. Selv om vi opplever en koronapandemi, har folk behov for å møtes, og den nye kaféen vil være en slik møteplass.
Vi har søkt om skjenkebevilling med alle rettigheter og om maksimale åpningstider. Ikke fordi vi skal bli en en nattklubb, men for at vi skal kunne være fleksible når vi kommer i gang. Jeg tar sikte på å holde åpent på kveldstid, og når det igjen blir større konserter og andre arrangementer på Verket scene, tar jeg sikte på at Kollektivet vil være et hyggelig sted å starte, og kanskje avslutte kvelden på. Bevillingssøknaden blir ventelig behandlet politisk i midten av oktober, og vi tar sikte på å starte opp før november, sier Martin Mathisen.

Moderne tilsnitt

- Hva slags kafé vil det bli?
- Jeg har ikke full oversikt ennå. Kontraktsigneringen er ganske fersk. Jeg vet ikke hvordan konseptet til forgjengeren var, og det gjør at vårt opplegg sannsynligvis blir annerledes. Men det blir ikke et tapas- eller et barbeque-sted. Vi skal ha et moderne tilsnitt, og har begynt å hente inn ideer til dekketøy, farger og design. Vi har også begynt å jobbe med menyen. Den er naturligvis svært viktig.
- Vil stedet fungere som en kantine for de mange som jobber i M:6-bygget?
- Jeg håper og tror at de mange som jobber i flere ulike selskaper i M:6-bygget vil bruke kaféen i lunsjen. Men jeg skal drive dette kommersielt; ikke som en subsidiert kantine, sier Martin Mathisen.

- Svært fornøyd

Steinar Løvdal i Høegh Eiendom er svært fornøyd med at Martin Mathisen vil overta Kollektivet.
- Det har ikke vært så enkelt å få inn noen nye til å drifte spisestedet mens koronapandemien har dominert samfunnet. Nå begynner folk å forholde seg til smittvernsregler, samtidig som mange har behov for å treffe folk andre steder enn på hjemmebane.
Martin Mathisen er en profesjonell aktør, og vi har stor tro på at han greier å skape et marked for kafedriften, både som lunsjplass og på kveldstid, sier Steinar Løvdal. Han er glad for at Mathisen fortsatt vil bruke navnet «Kollektivet», siden det har en historisk bakgrunn fra Cellulosen.

Kollektivet

Navnet «Kollektivet» kommer fra en omfattende studie som ble gjennomført på Cellulosefabrikken i Moss for mer enn 60 år siden. I en artikkel fra 2019, skrev Knut Lundby, som er professor emeritus i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, følgende:
«På 1950-tallet gjennomførte Sverre Lysgaard ved Universitetet i Oslo en sosiologisk undersøkelse av arbeiderkollektivet ved M. Peterson & Søn i Moss. Denne studien førte til at boka «Arbeiderkollektivet» kom ut i 1961. Det sentrale funn i boka er den kollektivdannelsen arbeiderne foretok som forskansning overfor bedriften som system.
Forskerne kom til bedriften i Moss med ganske åpent sinn. De ble slått av arbeidernes følelse av samhørighet. «Vi» mot «de andre». Observasjoner og intervjuer satte dem på sporet av kollektivet. Den formelle fagforeningen og det uformelle arbeiderkollektivet er ikke sammenfallende. Det er likeså en forskjell mellom å være ansatt og underordnet. Som ansatte er de medlemmer av systemet. Gjennom de underordnedes kollektiv er de samtidig beskyttet mot det teknisk/økonomiske systemet som bedriften inngår i.»

Boka «Arbeiderkollektivet» er fortsatt en lærebok ved sosiologistudiet på Universitetet i Oslo.