Kraftig nedgang i grensehandelen som følge av koronarestriksjoner

Grensehandelen falt 57 prosent i første kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2019. Koronarestriksjonene får skylden, men fallet er større enn ventet.

I første kvartal endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fallet er større enn ventet siden grensehandel først ble frarådet fra siste halvdel av mars, påpekes det.

Rådgiver Jarle Kvile i SSB sier at det er knyttet stor usikkerhet til tallene. Statistikken lages ved hjelp av en spørreundersøkelse med om lag 1.200 deltakere.

– Det kan være at noen av respondentene har kviet seg for å oppgi faktiske turer over grensen foretatt i mars, som kan ha ført til en underrapportering i undersøkelsen, sier Kvile.

Nordmenn brukte 13,8 milliarder kroner på grensehandel fra andre kvartal 2019 til og med første kvartal 2020. Dette er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med de foregående fire kvartalene, noe som er det største fallet siden SSB startet sine målinger av grensehandelen i 2004.

Det er fire år siden grensehandelen var på tilsvarende nivå.

Fra andre kvartal 2019 til og med første kvartal 2020 ble det gjennomført 8,7 millioner dagsturer mot 8,6 millioner i firekvartalsperioden før. Det gjennomsnittlige handlebeløpet per tur gikk ned fra 1.889 kroner til 1.592 kroner.

(©NTB)